2 Φεβρουαρίου 2015

Εξεταστέα Ύλη στο μάθημα "Η Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο" (Σεπτέμβριος 2015)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας, η εξεταστέα ύλη στο μάθημα "Η Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο για την εξεταστική Ιουνίου - Ιουλίου 2015 και Σεπτεμβρίου 2015 περιλαμβάνει τα άρθρα:

- 8γ-δ, 13α, 76, 159-159Α, 235-238, 263Α-263Β του Ποινικού Κώδικα
- 30 παρ. 2, 45Β και 253Β του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
- 9 του ν. 2928/2000
- 3γ-ε, 46-48 και 51 του ν. 3691/2008 
- 6-10 ν. 3213/2003

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου