14 Νοεμβρίου 2014

Νομοθεσία στο Δίκαιο Αξιογράφων

Ακολουθούν τα νομοθετικά κείμενα που είναι απαραίτητα για το διάβασμα αλλά και την εξέταση του Δικαίου Αξιογράφων.

Ν 5325/1932 Περί Συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγή

Ν 5960/1933 Περί Επιταγής

ΝΔ 17.7./13.8. 1923 (χρειάζονται μόνο τα άρθρα 68, 76-80 - Περί δικαιογράφων εις τον κομιστή και εις διαταγή - στις σελ. 6-7 του ΦΕΚ)

ΝΔ 3077/1954 (ενδεχομένως είναι χρήσιμα μόνο τα άρθρα 27, 30, 33 - Περί τίτλων αποθηκεύσεως - στις σελ. 7-9 του ΦΕΚ)

Επιπλέον, για το μάθημα ενδεχομένως χρειάζονται και ορισμένα άρθρα του Αστικού Κώδικα, όπως αυτά για την εκχώρηση και για τα ανώνυμα χρεόγραφα.

Κατά βάση όμως, η διδασκαλία εστιάζεται στα δύο πρώτα νομοθετήματα, Περί Συναλλαγματικής και Περί Επιταγής.

Καλό διάβασμα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου