6 Νοεμβρίου 2014

Προτεινόμενα Συγγράμματα σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα


Της Ιωάννας Σκόρδα

1. Ιστορία του ∆ικαίου    
Ιστορία του Δικαίου, Τρωιάνος Σπύρος, Βελισσαροπούλου-Καράκωστα Ιουλία
Πλέον υπάρχει και το καινούριο ηλεκτρονικό βιβλίο "Ιστορία Δικαίου" της καθηγήτριας Παπαγιάννη Ελευθερίας, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο αποθετήριο για Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα "Κάλλιπος". Το βιβλίο αυτό θα υποκαταστήσει σταδιακά το παλαιότερο, οπότε καλύτερα να επιλέγετε πλέον αυτό.

2. Συνταγματικό ∆ίκαιο
Από τα διανεμόμενα η πιο ασφαλής επιλογή είναι το βιβλίο του Παντελή, ειδικά για όσους είναι στο κλιμάκιο του. Εξαιρετικό πάντως και το σύγγραμμα του Σπυρόπουλου, που αν και δεν διανέμεται πλέον υπάρχει στη βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο.

3. Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου
Γενικές αρχές Αστικού δικαίου, Γεωργιάδης Απόστολος

4. Εισαγωγή στην Επιστήμη ...
... του ∆ικαίου
Justi atque injusti scientia - Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, Σούρλας Παύλος

5. Οικογενειακό ∆ίκαιο
Οικογενειακό Δίκαιο, Παπαχρίστου Θανάσης
(Κατά κανόνα έως τώρα το σύγγραμμα Παπαχρίστου σε συνδυασμό με τα πρακτικά του επιλέγεται.  Ωστόσο πλέον υπάρχει και η επιλογή Γεωργιάδη, ο οποίος κατ’εξοχην επιλέγεται στα Αστικά)

6. Γενικό Ποινικό ∆ίκαιο 
Αναλόγως το κλιμάκιο!
Α’ κλιμάκιο => Κοτσαλής
Β’ κλιμάκιο => Μυλωνόπουλος

7. ∆ημόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ρούκουνας Εμμανουήλ

8. Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο
Ασφαλής επιλογή =>Διοικητικό δίκαιο, Γέροντας Απόστολος, Λύτρας Σωτήριος, Παυλόπουλος Προκόπης, Σιούτη Γλυκερία, Φλογαίτης Σπυρίδων
Ενώ για όποιον θέλει να ασχοληθεί περαιτέρω  επιλέγει σύγγραμμα Δαγτόγλου.

9. Εμπράγματο ∆ίκαιο
Εγχειρίδιο εμπραγμάτου δικαίου, Γεωργιάδης Απόστολος 

10. Γενικό Ενοχικό ∆ίκαιο
Επιτομή γενικού ενοχικού δικαίου, Σταθόπουλος Μιχαήλ Π. 
Ειδάλλως,  Γεωργιάδης!

11. Ειδικό Ποινικό ∆ίκαιο
Το ειδικό ποινικό αποτελείται από  4 επί μέρους συγγράμματα (3 για το β’ κλιμάκιο στο οποίο συνήθως είναι εκτός ύλης το σύγγραμμα για τα εγκλήματα κατά της τιμής)
Επιλέξτε σύγγραμμα Μυλωνόπουλου για το σκέλος των εγκλημάτων κατά της περιουσίας και της ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι τα άλλα έχουν μικρότερο μέγεθος και θα μπορέσετε να τα προμηθευτείτε διαφορετικά. (Υπόλοιπα συγγράμματα: Μυλωνόπουλος => εγκλήματα περί τα υπομνήματα, Ανδρουλάκης => Α΄ άρθρ. 299-307, Σπινέλλη =>κατά της τιμής)

12. Εμπορικό ∆ίκαιο Ι (Γενικό Μέρος, ∆ίκαιο Αξιογράφων)
Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα, Ευάγγελος Περάκης, Νικόλαος Ρόκας

13. Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο
Εισαγωγή στο δίκαιο της Ε.Ε., Χριστιανός Βασίλης Α.

14. Ειδικό Ενοχικό ∆ίκαιο
Εγχειρίδιο ειδικού ενοχικού δικαίου, Γεωργιάδης Απόστολος

15. Ατομικά και Κοινωνικά ∆ικαιώματα
Αναλόγως και εδώ το κλιμάκιο!
Κλιμάκιο Δημητρόπουλου: Συνταγματικά δικαιώματα, Δημητρόπουλος Ανδρέας Γ.
Αν όχι: σύγγραμμα Δαγτόγλου

16. Πολιτική ∆ικονομία Ι
Τα δύο συγγράμματα μεταξύ των οποίων πρέπει να επιλέξετε  είναι και τα δυο εντός της ύλης. Οπότε είναι στην προσωπική ευχέρεια ποιο θα επιλεχθεί.
 
17. Ποινική ∆ικονομία
Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, Ανδρουλάκης Νικόλαος 

18. Κληρονομικό ∆ίκαιο
Εγχειρίδιο Κληρονομικού δικαίου, Γεωργιάδης Απόστολος 
(εξαιρετικό όμως σύγγραμμα και της Ψούνη)

19. ∆ιοικητική ∆ικονομία
Και στο μάθημα αυτό ρόλο για την επιλογή συγγράμματος παίζει το κλιμάκιο.
Στο κλιμάκιο Λαζαράτου:  Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, Λαζαράτος Πάνος
Ενώ στο κλιμάκιο Ευστρατίου: Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, Δαγτόγλου Πρόδρομος
(να σημειωθεί εδώ πως και το σύγγραμμα Σπηλιωτόπουλου είναι καλό για το κλιμάκιο Ευστρατίου, αλλά χρειάζεται πολύ προσεχτική μελέτη για να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα)

20. Εμπορικό ∆ίκαιο ΙΙ (∆ίκαιο των Εμπορικών Εταιριών)
Εμπορικές Εταιρίες, Ρόκας Νικόλαος

21. Εμπορικό ∆ίκαιο ΙΙΙ (∆ίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)
Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ρόκας Νικόλαος 
 
22. Ατομικό Εργατικό ∆ίκαιο 
(1 επιλογή)

23. Εφαρμογές ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου 
(1 επιλογή)

24. Πολιτική ∆ικονομία ΙΙ (Ένδικα Μέσα, Αναγκαστική Εκτέλεση)
Όπως και στη Πολιτική Ι, χρειάζονται 2 συγγράμματα για να καλυφθεί η ύλη.
Προσωπικά θα επέλεγα Αναγκαστική εκτέλεση, Νικολόπουλος Γεώργιος και θα αγόραζα το μη διανεμόμενο αλλά πολύ καλό και ευανάγνωστο σύγγραμμα του Νίκα.

25. Φιλοσοφία του ∆ικαίου
Στην ύλη είναι το βιβλίο του Michael Sandel, "Δικαιοσύνη" με πρόσθετο υλικό του καθηγητή στο e-class. 

26. Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Γραμματικάκη-Αλεξίου Α., Παπασιώπη-Πασιά Ζ., Βασιλακάκης Ε.

27. Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο 
(1 επιλογή)

28. Εφαρμογές Αστικού ∆ικαίου 
(1 επιλογή)

29. Εφαρμογές ∆ημοσίου ∆ικαίου
Η επιλογή συγγράμματος έχει να κάνει καθαρά με το ποιο σύγγραμμα έχει έλλειψη ως προς το κλιμάκιο ο κάθε φοιτητής, δεν είναι  de facto η επιλογή.

30. Εφαρμογές Πολιτικής ∆ικονομίας
Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας με βάση τη νομολογία της ολομελείας του Αρείου Πάγου, Κεραμεύς Κωνσταντίνος, Κουσούλης Στέλιος
(αν και, κατά προσωπική καθαρά άποψη, θεωρώ πως δε βοηθάει κανένα από τα δυο προτεινόμενα-διανεμόμενα συγγράμματα...)

31. Εφαρμογές Ποινικού ∆ικαίου - Ποινικής ∆ικονομίας

Η επιλογή  συγγράμματος στις εφ. ποινικού αντίστοιχα έχει να κάνει με τις ελλείψεις του κάθε φοιτητή. 

Το σύγγραμμα εφαρμογών του Μυλωνόπουλου είναι αρκετά καλό ειδικά για το Β' κλιμάκιο.

Από την άλλη, καλή επιλογή για την δωρεάν διανομή θα ήταν το: Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Καρράς Αργύριος, δεδομένου ότι στις εφ. ποινικού εντός της ύλης περιέχονται και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων τα οποία αναλύει με πλήρη τρόπο το προτεινόμενο σύγγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου