27 Νοεμβρίου 2014

Γενική Κοινωνιολογία (Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015): Διάγραμμα Παραδόσεων και Εξεταστέα Ύλη

Σε ανακοίνωση του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου, επισυνάπτεται διάγραμμα σχετικά με τις παραδόσεις, την ύλη, το σεμινάριο, τις εισηγήσεις, τις εργασίες καθώς και προτεινόμενη βιβλιογραφία για το μάθημα, για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015. Το διάγραμμα μπορείτε βρείτε και στον παρακάτω σύνδεσμο:

Γενική Κοινωνιολογία 2014-15

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ύλη της Γενικής Κοινωνιολογίας για το τρέχον εξάμηνο περιλαμβάνεται στα εξής συγγράμματα:

1. Ritzer, G., Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία, Κριτική, Αθήνα, 2012.

Η εξεταζόμενη ύλη περιλαμβάνει:
--Μέρος Δεύτερο (ΙΙ) :  Κεφάλαια 3, 4, 5, 6, 8, 9
--Μέρος Τρίτο (ΙΙΙ) : Μείζονα παραδείγματα για την ενοποίηση δρώντος υποκειμένου-δομής, σελ. 528-558 
-- Μέρος Τέταρτο (ΙV) : Κεφάλαια 11, 12, 13

2. Τάτσης Ν., Κοινωνιολογία, τ. Α΄: Ιστορική Εισαγωγή και Στοχαστικές Θεμελιώσεις, Οδυσσέας, Αθήνα, 1989.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου