27 Νοεμβρίου 2014

Νομοθετικά Κείμενα για το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Σε ανακοίνωση του Τομέα Β' Ιδιωτικού Δικαίου επισυνάπτεται ενημερωμένη νομοθεσία για το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, και πιο συγκεκριμένα ο Ν. 1876/1990 και η ΠΥΣ 6/2012 όπως ισχύουν σήμερα (Νοέμβριος 2014).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου