12 Φεβρουαρίου 2014

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων για Υποτροφίες κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

Παρακάτω μπορείτε να δείτε συνοπτικά στοιχεία για υποτροφίες που θα χορηγηθούν κατά το τρέχον ακαδημαϊκο έτος σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πατώντας πάνω στους συνδέσμους, μπορείτε να δείτε την προκήρυξη της υποτροφίας και αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και την ύλη των εξετάσεων για όσες από αυτές θα διεξαχθεί διαγωνισμός για τη χορήγησή τους.

- Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές

1. Έξι υπότροφοι για προπτυχιακές σπουδές σε βάρος του κληροδοτήματος Ιάλεμου Κυπριανίδη 

Καταληκτική προθεσμία : 6 Μαρτίου 2014

2.Δέκα υπότροφοι για προπτυχιακές σπουδές σε βάρος του κληροδοτήματος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη

Καταληκτική προθεσμία : 25 Φεβρουαρίου 2014

3.Δεκαεννέα υπότροφοι για προπτυχιακές σπουδές σε βάρος του κληροδοτήματος Νικολάου Κρήτσκη
 
Καταληκτική προθεσμία : 24 Απριλίου 2014

4.Έξι υπότροφοι για προπτυχιακές σπουδές σε βάρος του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Βέλλιου

Καταληκτική προθεσμία : 7 Απριλίου 2014
_________________________________________________________________________
 
-Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

1. Δύο υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές σε βάρος του κληροδοτήματος Αφών Ζώσιμα 

Καταληκτική προθεσμία : 4 Απριλίου 2014

2. Δέκα υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές σε βάρος του κληροδοτήματος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη

-> για σπουδές στο εσωτερικό 

Καταληκτική προθεσμία : 31 Μαρτίου 2014

->για σπουδές στο εξωτερικό 

Καταληκτική προθεσμία : 11 Απριλίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου