3 Ιανουαρίου 2014

Ημερομηνίες Προφορικών Εξετάσεων Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2014 (εξ' αναβολής)

Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να βρείτε μια σειρά από μαθήματα που θα εξεταστούν προφορικά στην εξ' αναβολής εξεταστική του Ιανουαρίου 2014. Σε ορισμένα από αυτά τα μαθήματα, η προφορική εξέταση είναι προαιρετική. Ακριβώς από κάτω παρατίθενται ένα προς ένα τα μαθήματα μαζί με τις ανακοινωμένες ημερομηνίες προφορικής εξέτασής τους ή άλλες σχετικές πληροφορίες:

1) Προεξέταση Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου - Κλιμάκιο Γ' [Λαζαράτος, Βλαχόπουλος, Δελλής] (Γράμματα Ν-Ρ):  Η προφορική προεξέταση του μαθήματος θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ασκληπιού 9, 2ος όροφος. Επισημαίνεται με έμφαση πως η συμμετοχή στην προεξέταση αποκλείει τη συμμετοχή και στην τακτική εξέταση του μαθήματος που θα οριστεί με νεότερη ανακοίνωση. Δηλώσεις συμμετοχής για την τακτική εξέταση του μαθήματος υποβάλλονται από την Τρίτη 7/1/2014 έως την Παρασκευή 10/1/2014, ώρες 10.00 με 14.00 στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ--> Η τακτική εξέταση του μαθήματος θα λάβει χώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ιπποκρατους 33 στον 5ο όροφο. Η ανακοίνωση του Τομέα διευκρινίζει πως: "Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης γίνεται δεκτή μόνο εάν αυτή συμπίπτει με εξέταση άλλου μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι καλούνται την αμέσως προηγούμενη ή επόμενη ημέρα εξέτασης και προσκομίζουν σχετικό αποδεικτικό συμμετοχής στην εξέταση του άλλου μαθήματος."

2) Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου - Κλιμάκιο Α' [Γεραπετρίτης, Κονδύλης] (Γράμματα Α-Ι): Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα λάβει χώρα από 21 έως 24 Ιανουαρίου 2014. Στην ανακοίνωση του Τομέα διευκρινίζεται πως θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με τις ώρες εξέτασης του μαθήματος, όταν ολοκληρωθεί ο κατάλογος των δηλώσεων για τη συμμετοχή στην εξέταση αυτή. Δηλώσεις συμμετοχής για την τακτική εξέταση του μαθήματος υποβάλλονται από την Τρίτη 7/1/2014 έως την Παρασκευή 10/1/2014, ώρες 10.00 με 14.00 στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος. Οι εξετάσεις του μαθήματος θα διεξαχθούν...
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα από την Τρίτη 21 έως και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014.

3) Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών: Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 3.30 μμ.

4) Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας: Προφορικές εξετάσεις του μαθήματος θα διεξαχθούν την Τρίτη 14/1/2014 και ώρα 16.00 στο Σπουδαστήριο Πολιτικής Δικονομίας, Ιπποκράτους 33, 3ος όροφος. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές έχουν μόνο όσοι φοιτητές είχαν κάνει σχετική δήλωση κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2013.

5) Πολιτική Δικονομία ΙΙ: Προφορικές εξετάσεις του μαθήματος θα διεξαχθούν την Τρίτη 14/1/2014 και ώρα 16.00 στο Σπουδαστήριο Πολιτικής Δικονομίας, Ιπποκράτους 33, 3ος όροφος. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές έχουν μόνο όσοι φοιτητές είχαν κάνει σχετική δήλωση κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2013.

6) Νομική Ισότητα των Φύλων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.: Οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος θα λάβουν χώρα τη Δευτέρα, 20/1/2014, ώρα 14.30, στο γραφείο της διδάσκουσας του μαθήματος στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ιπποκράτους 33 στον 5ο όροφο, γραφείο 10. 

7) Η θεσμική αποτύπωση της λειτουργίας του φύλου: Οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος θα λάβουν χώρα τη Δευτέρα, 20/1/2014, ώρα 14.30, στο γραφείο της διδάσκουσας του μαθήματος στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ιπποκράτους 33 στον 5ο όροφο, γραφείο 10. 

8)
Ναυτικό Δίκαιο: Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά, στα γραφεία του Τομέα Εμπορικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, στο γραφείο 6, σε τρεις διαδοχικές ημέρες ανάλογα με το πρώτο γράμμα του επωνύμου των υποψηφίων και ώρα 13.00 ως εξής: Ψηφία Α-Ε την Τετάρτη 22/1/2014, Ψηφία Ζ-Ν την Πέμπτη 23/1/2014 και Ψηφία Ξ-Ω την Παρασκευή 24/1/2014.

9) Αεροπορικό Δίκαιο: Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά, στα γραφεία του Τομέα Εμπορικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, στο γραφείο 6, την Πέμπτη, 23/1/2014, ώρα 14.30 και εξαιρετικά για όσους φοιτητές προσκομίσουν βεβαίωση ότι εξετάστηκαν σε άλλο μάθημα στις 23/1/2014 την επομένη 24/1/2014, στο ίδιο μέρος και ώρα 18.00.

10) Αρχαία Ελληνικά Δίκαια: Οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος θα διεξαχθούν την Τετάρτη 22/1/2014 και ώρα 11.00, στο γραφείο του διδάσκοντος στο κτήριο της οδού Ακαδημίας 45, στον 4ο όροφο. 

11) Δίκαιο Ελέυθερου Ανταγωνισμού: Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά, στα γραφεία του Τομέα Εμπορικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, γραφείο 2, την Τετάρτη, 22/1/2014 και ώρα 10.00.

12) Κοινωνιολογία του Δικαίου: Προφορικές εξετάσεις του μαθήματος, στις οποίες δικαιούνται να συμμετάσχουν, εκτός των άλλων (αλλοδαποί, ΑΜΕΑ) και φοιτητές που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε άλλο μάθημα όσο και φοιτητές που έχουν εκπονήσει εργασία θα διεξαχθούν τη Δευτέρα, 20/1/2014 και ώρα 15.00 στο κτήριο της οδού Ακαδημίας 45, στον 2ο όροφο, γραφείο 7. 

13) Αστυνομικό Δίκαιο: Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά την Τρίτη, 21/1/2014 και ώρα 12.00, στο γραφείο της διδάσκουσας, Ιπποκράτους 33, 3ος όροφος.

14) Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου - Κλιμάκιο Δ' [Παντελής-Γιαννακόπουλος] (Γράμματα Σ-Ω): Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, από την Τετάρτη 22 έως και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 σύμφωνα με το πρόγραμμα που μπορείτε να δείτε πατώντας το σύνδεσμο παραπάνω.

15) Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου- Κλιμάκιο Β' [Δημητρόπουλος-Ευστρατίου-Μουζουράκη] (Γράμματα Κ-Μ): Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά, από τη Δευτέρα 20 έως και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό του καταλόγου που βρίσκεται αναρτημένος στα γραφεία του Τομέα. Τις ακριβείς ημερομηνίες εξέτασης μπορείτε να δείτε πατώντας στον σύνδεσμο παραπάνω.

16) Τραπεζικό Δίκαιο: Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά την Πέμπτη, 23/1/2014, ώρα 15.00 στα γραφεία του Τομέα Εμπορικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, γραφείο 6.

17) Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων: Οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος θα λάβουν χώρα στα γραφεία του Τομέα Εμπορικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, γραφείο 6, την Παρασκευή 24/1/2014 και ώρα 14.00.

18) Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς: Οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος θα λάβουν χώρα στα γραφεία του Τομέα Εμπορικού Δικαίου, Ιπποκράτους 22, 5ος όροφος, γραφείο 6, την Πέμπτη 23/1/2014 και ώρα 14.00.

19) Εκκλησιαστικό Δίκαιο: Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά, την Παρασκευή 24/1/2014 και ώρα 13.00, στο γραφείο του διδάσκοντα στο κτήριο της οδού Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο 4. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αποτελεί η προηγούμενη δήλωση συμμετοχής κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου έως και την Πέμπτη 23/1/2014.

1 σχόλιο: