20 Δεκεμβρίου 2013

Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για διάσωση του χειμερινού εξαμήνου

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης δηλώνει τα εξής:
«Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να διεξαχθεί το εκπαιδευτικό έργο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, με 13 εβδομάδες διδασκαλίας ανά εξάμηνο) κανονικά. Προς τούτο ο εκπαιδευτικός χρόνος (διδασκαλία και εξετάσεις) ξεκίνησε στις 16 Δεκεμβρίου 2013 και θα περατωθεί έως τις 9 Αυγούστου 2014. 
Η Σύγκλητος καλεί τα Τμήματα να ευθυγραμμιστούν προς την απόφαση αυτή, ορίζοντας μαθήματα και εξετάσεις, σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες κάθε Τμήματος. 
Διαπιστώνεται ότι η ακαδημαϊκή διαδικασία θα πραγματοποιηθεί χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητά της. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρά τη δοκιμασία που περνά, θα επιτελέσει στο ακέραιο και το διδακτικό έργο του. 
Η Σύγκλητος αποφάσισε, επίσης, να ολοκληρωθούν οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα Τμήματα μέχρι τέλους Ιανουαρίου."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου