31 Μαΐου 2013

Ημερομηνίες Προφορικών Εξετάσεων Εξεταστικής Ιουνίου 2013

Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να βρείτε μια σειρά από μαθήματα που θα εξεταστούν προφορικά στην εξεταστική του Ιουνίου 2013. Σε ορισμένα από αυτά τα μαθήματα, η προφορική εξέταση είναι προαιρετική. Ακριβώς από κάτω παρατίθενται ένα προς ένα τα μαθήματα μαζί με τις ανακοινωμένες ημερομηνίες προφορικής εξέτασής τους ή άλλες σχετικές πληροφορίες:

1) Εφαρμογές Δημοσίου(Α-Ι): Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί 1-5 Ιουλίου. Πατώντας εδώ μπορέιτε να δείτε τον ονομαστικό κατάλογο για την προφορική εξέταση που θα διενεργηθεί από 1-4 Ιουλίου 2013 στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος.

2) Γενικό Ενοχικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00 στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος.

3) Κληρονομικό Δίκαιο:Η προφορική εξέταση για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και...

... ώρα 14:00 στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος.

4) Ιστορία του Δικαίου: Η προφορική εξέταση για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 στο κτήριο επί της οδού  Ακαδημίας 45, 3ος όροφος. 

5) Εκκλησιαστικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 9.00 στο γραφείο του καθηγητή Ι.Μ. Κονιδάρη (Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, αριθ. 4). Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση θα γίνεται έως την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 στο γραφείο του καθηγητή, κατά τις ώρες ακρόασής του.

6) Ρωμαϊκό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 και ώρα 13:30 στο κτήριο επί της οδού Ακαδημίας 45, 3ος όροφος.

7) Συνταγματικό Δίκαιο: H προφορική εξέταση για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου (Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος).

8) Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών: H προφορική εξέταση για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί προφορικά τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013, ώρα 13:30 στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου (Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος).

9) Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (Κλιμάκιο Δημητρόπουλου):  Για όσους φοιτητές έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, η εξέταση θα διενεργηθεί την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 8 σύμφωνα με τον κατάλογο.

10) Τραπεζικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 και ώρα 10.00, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γρ. 6 και τη Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013 ώρα 14.00 στην ίδια διεύθυνση. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να δηλώσουν σε ποια από τις δύο ημερομηνίες επιθυμούν να εξεταστούν στο Σπουδαστήριο Εμπορικού Δικαίου (Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος).

11) Κοινωνιολογία του Δικαίου: Η προφορική εξέταση για τους φοιτητές που έχουν παραδώσει εργασία στο μάθημα και για όσους δίνουν την ίδια ώρα άλλο μάθημα (εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση συμμετοχής τους) θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 13 Ιουνίου και ώρα 15.00 (Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γρ. 7).

12) Γενική Κοινωνιολογία: Η προφορική εξέταση για τους επί πτυχίω φοιτητές θα διενεργηθεί την Τρίτη 18 Ιουνίου και ώρα 15.00, Ακαδημίας 45, 2ος όροφος (γραφείο 7).

13) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013  και ώρα 13.30, στο Σπουδαστήριο του Τομέα Διεθνών Σπουδών (Σίνα 14-3ος όροφ.)

14) Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: Η προφορική εξέταση για τους επί πτυχίω φοιτητές θα διενεργηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013, ώρα 13:00 στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος.

15) Εμπράγματο Δίκαιο: Η προφορική εξέταση για τους επί πτυχίω φοιτητές θα διενεργηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013, ώρα 13:00 στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος.

16) Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς: Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου και ώρα 14.00 και την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 στο κτήριο επί της οδού της Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 6.

17) Ιατρικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  4 Ιουλίου 2013 και ώρα 16:00 στο γραφείο της Λέκτορος  κας  Α. Λιούρδη (Ακαδημίας 45, 3ος όροφος).

18) Δίκαιο ΜΜΕ: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 και ώρα  10.30, στα γραφεία του Τομέα Διεθνών Σπουδών (Σίνα 14, 3ος όροφος)

19) Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών: Οι επί πτυχίω φοιτητές καλούνται να δηλώσουν  τη συμμετοχή τους  στις εξετάσεις στο Σπουδαστήριο Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου(Ώρες: 9.00-15.00,Δευτέρα-Παρασκευή).

20) Εφαρμογές Δημοσίου(Κ-Μ): Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 5 Ιουλίου 2013 και ώρα 9.00 στο γραφείο του Καθηγητή κ. Α. Δημητρόπουλου στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος.

21) Ατομικό Εργατικό: Η προφορική εξέταση για στρατευμένους και φοιτητές των οποίων η εξέταση συμπίπτει με άλλο μάθημα θα διενεργηθεί ανεξαρτήτως κλιμακίου την Τετάρτη 12 Ιουνίου  2013 και  ώρα 14.00 στο Σπουδαστήριο του Εργατικού Δικαίου (οδός Ιπποκράτους 33, γραφείο 10, 6ος  όροφος).

22) Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Παρασκευή,  5 Ιουλίου και ώρα 10.00 στο γραφείο 2, Ιπποκράτους  33, 6ος όροφος.

23) Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας: Η προφορική εξέταση, για όσους φοιτητές έχουν κώλυμα να προσέλθουν στη γραπτή, θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013 και ώρα 16:00 στο κτήριο επί της οδού Ακαδημίας 45 (3ος όροφος).

24) Ναυτικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 και ώρα 09:30 στο Σπουδαστήριο Εμπορικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 6. Προς διευκόλυνσή τους, οι φοιτητές παρακαλούνται να εγγραφούν για την ακριβή ώρα της εξέτασής τους στον κατάλογο στο Σπουδαστήριο Εμπορικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος.

25) Ασφαλιστικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 1 Ιουλίου και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 και ώρα 09:30, στο Σπουδαστήριο Εμπορικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 6. Προς διευκόλυνσή τους, οι φοιτητές παρακαλούνται να εγγραφούν για την ακριβή ώρα της εξέτασής τους στον κατάλογο στο Σπουδαστήριο Εμπορικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος.

26) Αστυνομικό Δίκαιο: Καλούνται οι φοιτητές, που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ιπποκράτους 33 5ος όροφος, γραφείο 2  έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013.

27) Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα: Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, καλούνται να το δηλώσουν έως και την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2013 στο Γραφείο του Καθηγητή Ι. Μ. Κονιδάρη στο κτήριο επί της οδού Ακαδημία 45, 2ος όροφος, γραφείο 4 κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου. Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 10.30 στο γραφείο του Καθηγητή.

28) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου και ώρα 15.30, στο  γραφείο του Τομέα Ποινικών Επιστημών(Ακαδημίας 45, 2ος  όροφος).

29) Η θεσμική αποτύπωση της λειτουργίας του φύλου στην κοινωνική πολιτική: Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 16.00, στο γραφείο της αναπληρώτριας καθηγήτριας Π. Παπαρρηγοπούλου επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 33 στον 5ο όροφο (γρ. 10).

30) Η νομική ισότητα των φύλων στα κράτη-μέλη της ΕΕ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 16.00 στο γραφείο της αναπληρώτριας καθηγήτριας Π. Παπαρρηγοπούλου επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 33 στον 5ο όροφο (γρ. 10).

31) Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου με έμφαση στην κοινωνική ασφάλεια: Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 14.00, στο γραφείο της αναπληρώτριας καθηγήτριας Π. Παπαρρηγοπούλου επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 33 στον 5ο όροφο (γρ. 10).

32) Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013  και ώρα 12.00, στο Σπουδαστήριο του Εργατικού Δικαίου (οδός Ιπποκράτους 33, 6ος  όροφος, γραφείο 10). Προσοχή! Δήλωση για την παραπάνω εξέταση πρέπει να υποβληθεί στο Σπουδαστήριο του Εργατικού Δικαίου (οδός Ιπποκράτους 33, γραφείο 10, 6ος  όροφος), μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013  και ώρα 13.00. 

33) Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (κλιμάκιο Δ, Παντελής - Γιαννακόπουλος): Πατώντας στο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον ονομαστικό κατάλογο για την προφορική εξέταση του μαθήματος που θα λάβει χώρα από 1 εως 4 Ιουλίου 2013 στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος.

34) Αρχαία Ελληνικά Δίκαια: Η προφορική εξέταση για όσους επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά θα λάβει χώρα την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ., στο γραφείο τού επίκουρου καθηγητή Ανδρέα Χέλμη (Ακαδημίας 45, 4ος όροφος).

35) Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής: Οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος θα διεξαχθούν στο γραφείο της αναπληρώτριας καθηγήτριας κ. Ε. Διβάνη (Ακαδημίας 45 - 4ος όροφος) την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 και ώρα 12.30 μμ. για τα ψηφία Α - Κ και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 12.30 για τα ψηφία Λ - Ω.

36) Γενική Πολιτειολογία: Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα λάβει χώρα την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 και ώρα 15.00 στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος.

37) Βυζαντινό Δίκαιο και Δίκαιο των Νεότερων Χρόνων: Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 10.30 στο κτήριο της οδού Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο αρ. 8.

38) Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία: Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 και ώρα 9.00,στο κτήριο της οδού Ακαδημίας 45, 1Ος όροφος.

39) Συγκριτικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα λάβει χώρα την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 και ώρα 12.00 στο Σπουδαστήριο του Τομέα Διεθνών Σπουδών (Σίνα 14 - 3ος όροφος.

40) Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών: Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα διενεργηθεί την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013, και ώρα 14.00 στο Σπουδαστήριο Ιδιωτικού Διεθνούς & Συγκριτικού Δικαίου (Ιπποκράτους 33, 2ος όροφος, γραφείο 9)

41) Σύγχρονες μορφές πιστωτικών συναλλαγών και τρόποι ασφάλισης των πιστώσεων: Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, ώρα 13.00 στο γραφείο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Κ. Χριστακάκου, Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος, γραφείο 4.

42) Δίκαιο Περιβάλλοντος: Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα διενεργηθεί την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 και ώρα 13.00 στο γραφείο αρ. 5 (4ος όροφος) του κτηρίου επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 33.

43) Νομική Πληροφορική: Πατώντας στο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το έγγραφο για τις προφορικές εξετάσεις του μαθήματος που θα διενεργηθούν την Τρίτη 11 Ιουνίου 2013, ώρα 17.00 (προεξέταση) και την Δευτέρα 1 Ιουλίου στις 17.00. Αμφότερες θα λάβουν χώρα στο γραφείο του διδάσκοντος, Ασκληπιού 9, 2ος όροφος.

44) Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου: Προφορική εξέταση του μαθήματος, για όσους φοιτητές αποδεδειγμένα δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση του μαθήματος την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 (κατόπιν προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης εξέτασης) θα διενεργηθεί την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 10.00 στο κτήριο της οδού Ακαδημίας 45 (2ος όροφος,
γραφείο 2)

45) Δίκαιο Εκμεταλλέυσεως: Η προφορική εξέταση του μαθήματος για στρατευμένους φοιτητές και φοιτητές που εξετάζονται την ημέρα γραπτής εξέτασης του μαθήματος παράλληλα σε άλλο μάθημα θα λάβει χώρα την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013  και ώρα 12.00, στο Σπουδαστήριο του Εργατικού Δικαίου (οδός Ιπποκράτους 33, γραφείο 10, 6ος  όροφος)

46) Ποινική Καταστολή-Σωφρονιστική: Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα λάβει χώρα την   Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:30 στο γραφείο της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Τ.Τζαννετάκη   (Ακαδημίας  45, 3ος όροφος).

47) Αστυνομικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 και ώρα 18.00, στο γραφείο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ζ. Παπαϊωάννου, Ιπποκράτους 33, 3ος όροφος.

48) Κοινωνιολογία του Δικαίου: Η προφορική εξέταση για τους φοιτητές που έχουν παραδώσει εργασία στο μάθημα και όσους δίνουν την ίδια ώρα άλλο μάθημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση συμμετοχής στην παράλληλη εξέταση, θα λάβει χώρα την Πέμπτη 4 Ιουλίου και ώρα 15.00 στο κτήριο της Οδού Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο 7.

1 σχόλιο: