29 Απριλίου 2013

Οικονομικό Δίκαιο της Ε.E.

Του Αλέξανδρου Πολίτη

1) Περιεχόμενο του μαθήματος:

Αποτελεί μάθημα υποχρεωτικής επιλογής της Ενότητας Διεθνών Σπουδών του ΣΤ' Εξαμήνου. Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος κατατάσσονται συνοπτικά στις εξής κατηγορίες:
i) Εσωτερική αγορά και οικονομικές ελευθερίες (ελευθερία διακίνησης εμπορευμάτων, ελευθερία διακίνησης φυσικών και νομικών προσώπων και ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων) 
ii) Ανταγωνισμός (Άρθρο 101 ΣΛΕΕ- Συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, 102 ΣΛΕΕ - Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, 105 ΣΛΕΕ- Ο έλεγχος και η επιβολή της εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, 107 ΣΛΕΕ - Κρατικές ενισχύσεις και Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων) 
iii) ΟΝΕ (Άρθρα 120-138 ΣΛΕΕ - Οικονομική και νομισματική πολιτική της Ε.Ε.)
Το μάθημα αυτό καλύπτει το βασικό μέρος του δικαίου της Ε.Ε. και αποτελεί...

...χρήσιμο εφόδιο για όποιον επιθυμεί να αντιληφθεί και να ερευνήσει τη δομή της ενωσιακής αγοράς. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι έννοιες του ενωσιακού συστήματος να γίνονται εύκολα κατανοητές. Συστήνεται τόσο σε φοιτητές που επιδιώκουν να εντρυφήσουν στο δίκαιο της Ε.Ε. όσο και σε αυτούς που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε χρήσιμα διασυνοριακά εμπορικά ζητήματα. Πλην αυτών, είναι μια πολύ καλή επιλογή για όποιον δεν μπορεί να καταλήξει ποιο μάθημα θα επιλέξει από την Ενότητα Διεθνών Σπουδών.

Προκειμένου κάποιος να παρακολουθήσει το μάθημα αυτό είναι προς διευκόλυνση του προτιμότερο να το κάνει αφού διδαχθεί το μάθημα Ευρωπαϊκού Δικαίου, προκειμένου να έχει έρθει σε μία πρώτη επαφή με τη δομή της ενωσιακής έννομης τάξης. Βασικές γνώσεις εμπορικού δικαίου θα είναι, επίσης, χρήσιμες.

2) Διδάσκοντες: 

Το μάθημα το διδάσκει η κυρία Μεταξία Κουσκουνά. Είναι φιλικότατη με τους φοιτητές και προωθεί την επικοινωνία μαζί τους τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και στα διαλείμματα. Επιδιώκει τον ειλικρινή διάλογο και είναι πρόθυμη να διαμορφώσει τις ώρες και τον τρόπο διδασκαλίας με κριτήριο και τη βούληση των φοιτητών.

3) Ύλη του μαθήματος - Εργασίες:

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνεται στο βιβλίο "Β. Χριστιανός, Μ. Κουσκουνά, Ρ.-Ε. Παπαδοπούλου και Μ. Περάκης,Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη νομολογία, Εκδόσεις Σάκκουλα" και αφορά τα Κεφάλαια 2 και 3.

Προσφέρεται, παράλληλα, η δυνατότητα σε όσους φοιτητές το επιθυμούν να παρουσιάσουν σε μορφή power point εργασία με κάποιο σχετικό θέμα, το οποίο επιλέγουν από μια λίστα θεμάτων, την οποία συντάσσει η κυρία Κουσκουνά στην αρχή της διδασκαλίας. Λόγω της πολυάριθμης, συνήθως, προσέλευσης φοιτητών οι φοιτητές διαμορφώνουν ομάδες των 3-5 ατόμων, τα οποία παρουσιάζουν από κοινού την εργασία τους. Οι εργασίες θίγουν πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα του οικονομικού δικαίου της Ε.Ε. και  η παρουσίασή τους είναι διαδραστική με τη συμμετοχή, μέσω ερωτήσεων και σχολίων, των υπόλοιπων φοιτητών.

Μέχρι την ακαδημαϊκή περίοδο 2012-2013, οι φοιτητές που παρουσίαζαν μια εργασία συμμετείχαν κανονικά στις εξετάσεις του μαθήματος και η εργασία τους συνέβαλε στην επαύξηση της βαθμολογίας τους (οι βαθμοί ήταν συνήθως από 8 και πάνω). Κατ' εξαίρεση την ακαδημαϊκή περίοδο 2012-2013, όσοι παρουσίασαν εργασία απαλλάχθηκαν από τις εξετάσεις και οι βαθμοί κυμάνθηκαν αποκλειστικά από 8 έως 10. Οι φοιτητές που παρουσίαζαν μια εργασία βαθμολογήθηκαν όλοι με τον ίδιο βαθμό. Συνεπώς, κατά την προετοιμασία της παρουσίασης οι φοιτητές θα πρέπει να συνεργαστούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υπάρχει εμφανής διαφορά επιπέδου μεταξύ τους.

Οι εργασίες, οι οποίες παρουσιάσθηκαν την ακαδημαϊκή περίοδο 2012-2013 είναι οι εξής:
1. Η σχέση μεταξύ εμπορεύματος και παροχής υπηρεσιών
2. Η τελωνειακή συνεργασία στην ΕΕ
3. Η αργία της Κυριακής με βάση τη νομολογία του ΔΕΕ
4. Το δικαίωμα εγκατάστασης των εταιρειών
5. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην ΕΕ
6. Η έννοια της δημόσιας διοίκησης στο άρθρο 45.4 ΣΛΕΕ
7. Η έννοια της οικονομικής δραστηριότητας στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού
8. Η έννοια της εναρμονισμένης πρακτικής
9. Η παρεμπόδιση, ο περιορισμός και η νόθευση του ανταγωνισμού στο άρθρο 101ΣΛΕΕ
10. Η σχετική αγορά και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
11. Η εξουσία ελέγχου της Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού
12. Κρατικοί πόροι και κρατική ενίσχυση
13. Οι συνέπειες των κρατικών ενισχύσεων στην εσωτερική αγορά
14. Κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
15. Η έννοια της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος
16. Ο κανονισμός 330/2010
17. Η αποτίμηση της απόφασης Pringle: Μηχανισμός σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (τροποποίηση του άρθρου 136 ΣΛΕΕ, Συνθήκη ΕΜΣ, Οικονομική και νομισματική πολιτική) 
4) Εξέταση μαθήματος - Βαθμοί: 

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και η εξέταση δεν είναι συνήθως απαιτητική. Η ύλη, βέβαια, του μαθήματος αποτελεί πρόκληση για ένα φοιτητή που δε γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της αγοράς της Ε.Ε. Κάποιος, όμως, ο οποίος έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα δε θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Όπως ανέφερα και παραπάνω οι βαθμοί είναι αρκετά ικανοποιητικοί. Το 10, βέβαια, θέλει, κατά κανόνα, ενεργή συμμετοχή και άριστη παρουσίαση εργασίας.

5) Παρακολούθηση: 

Η παρακολούθηση είναι χρήσιμη, αρχικά, καθώς ο φοιτητής έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με τις έννοιες του οικονομικού δικαίου της Ε.Ε. Παρ' όλα αυτά δεν είναι απαραίτητη για να λάβει από προβιβάσιμο μέχρι έναν πολύ καλό βαθμό. Θα τη χαρακτήριζα, δηλαδή, επιβοηθητική. Όποιος, βέβαια, επιθυμεί να βαθμολογηθεί άριστα είναι καλό να συμμετέχει, όσο μπορεί (και ειδικά με παρουσίαση εργασίας) στο μάθημα.

***

Της Χλόης Ιορδανίδου

Ύλη: οι οικονομικές διατάξεις της ΣΛΕΕ. Δυνατότητα λήψης απαλλακτικής εργασίας προφορικής μόνο. Αν παρακολουθήσει κανείς παίρνει τουλάχιστον 8.

1 σχόλιο:

  1. Υλη και σημειώσεις δεν θα κατεβάσετε για αυτό το μάθημα ευχαριστώ

    ΑπάντησηΔιαγραφή