29 Απριλίου 2013

Πτωχευτικό Δίκαιο

Της Ιωάννας Σαράντη

Γενικά:

Μάθημα υποχρεωτικής επιλογής του τομέα Β’ Ιδιωτικού Δικαίου, χειμερινού εξαμήνου (Ζ’ Εξάμηνο – 4ο έτος). Καλύπτει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο αντικείμενο: την εμπορική πτώχευση. Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκεται το σύνολο της πτωχευτικής διαδικασίας (προϋποθέσεις κήρυξης σε πτώχευση, υποκείμενα και νομική τους θέση, αρχές που διέπουν την πτωχευτική διαδικασία, στάδια στα οποία διαρθρώνεται η πτώχευση και τρόποι περάτωσής της), και επιπλέον δίνεται έμφαση στον  βασικό κορμό της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων. Το μάθημα διδάσκεται σε δύο δίωρα την εβδομάδα από τους Γ. Μιχαλόπουλο και Κ. Κάμτσιου. Η παρακολούθηση είναι αρκετά ευχάριστη –κυρίως λόγω της πληθωρικότητας του αντικειμένου- ενώ η διδασκαλία ακολουθεί γρήγορο ρυθμό, στοιχείο που προσμετράται στα θετικά για όσους βαριούνται τις επαναλήψεις. Η παρακολούθηση δεν είναι εκ προοιμίου απαραίτητη, ωστόσο είναι σημαντική για δύο λόγους: αφενός διευκολύνει την κατανόηση του αρκετά τεχνικού και απαιτητικού αντικειμένου, αφετέρου το κομμάτι της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης δεν περιλαμβάνεται στο διανεμόμενο εγχειρίδιο («Πτωχευτικό Δίκαιο», Ε. Περάκης, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2010), διότι εισήχθη προσφάτως.

Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς με σύνηθες μοτίβο εξέτασης τις...

...τρεις θεωρητικές ερωτήσεις, από τις οποίες ο φοιτητής επιλέγει τις δύο. Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους τον νόμο (Πτωχευτικό Κώδικα), πράγμα που αυξάνει την δυσκολία του μαθήματος. Εξάλλου η ύλη δεν είναι αμελητέα (472 σελίδες το βιβλίο του Περάκη), απαιτείται προσεκτικό διάβασμα και πρόκειται για μάθημα στο οποίο τα περισσότερα είναι SOS (από το πρώτο μέχρι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου τα περισσότερα στοιχεία της πτωχευτικής διαδικασίας είναι σημαντικά και πρόσφορα να πέσουν στις εξετάσεις). Πάντως καλοί βαθμοί μπαίνουν αν έχεις διαβάσει καλά -το βιβλίο είναι ευανάγνωστο και καλογραμμένο- και το 9-10 δεν είναι απρόσιτο. Για την επίτευξη υψηλής βαθμολογίας προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε γραπτή πρόοδο (γίνεται στην διάρκεια των μαθημάτων, τα θέματα βάζει η Κάμτσιου, δίνει +1 στον τελικό βαθμό).

Συνοψίζοντας:

- Θα το πρότεινα ιδίως σε όσους ενδιαφέρονται για τον τομέα του Εμπορικού Δικαίου, σε όσους θέλουν να καταρτιστούν στο Πτωχευτικό Δίκαιο έχοντας υπόψη την πρακτική του διάσταση (πολύ επίκαιρο και χρήσιμο αντικείμενο) και σε όσους προτιμούν και ψάχνουν αμιγώς τεχνικά μαθήματα επιλογής αντί θεωρητικών.

- ΔΕΝ θα το πρότεινα σε όσους δεν ελκύονται ιδιαίτερα από το Εμπορικό Δίκαιο και σε όσους δεν συμπαθούν τα τεχνικά μαθήματα επιλογής ή δεν θέλουν ή δυσκολεύονται να αποστηθίσουν τόσες πολλές λεπτομέρειες για τις εξετάσεις.

1 σχόλιο:

  1. Μία ερώτηση αν είναι εύκολο: το μάθημα προϋποθέτει γνώσεις από άλλα μαθήματα όπως πχ. γενικό εμπορικό ή εταιρίες? Ευχαριστώ πολύ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή