5 Απριλίου 2013

Αυθημερόν η έκδοση όλων των πιστοποιητικών από τη Γραμματεία της Νομικής

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Νομικής:
Σας γνωρίζουμε ότι όλα τα πιστοποιητικά συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων πτυχίων που αφορούν τους φοιτητές (εγγραφής 1983-1984 και μετά) και τους πτυχιούχους του Τμήματος Νομικής (περιόδου Σεπτεμβρίου 2000 και μετά), εκδίδονται πλέον αυθημερόν, ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10:30-13:30 από την θυρίδα 2, Ακαδημίας 45, ισόγειο) εκτός από:  
  • Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement (χορηγείται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα Ν. 3374/2005).   
  • Πιστοποιητικά που προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό.
Τα ως άνω πιστοποιητικά εκδίδονται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. 
Για τους φοιτητές και τους πτυχιούχους του Τμήματος που έχουν εγγραφεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983, η έκδοση όλων των πιστοποιητικών γίνεται μετά από σχετική αίτηση. 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου