5 Απριλίου 2013

Τελικός Πίνακας Επιλογής Φοιτητών Erasmus 2013 - 2014


Στο σύνδεσμο αυτό μπορείτε να βρείτε τον τελικό κατάλογο επιλογής φοιτητών Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014.

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία της γραμματείας της Νομικής για τις αιτήσεις του 2013, τα οποία παρατίθενται αυτούσια:

• Συνολικές αρχικές αιτήσεις                           225
• Συνολικοί επιλεγέντες φοιτητές                    190
• Απορριφθέντες                                              5
• Ακυρώσεις                                                     3
• Φοιτητές που δεν έκαναν εκ νέου αίτηση        27
• Επιλαχόντες                                                   0 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου