12 Μαρτίου 2013

Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οττάβας του Καναδά από το 'Ιδρυμα “Σταύρος Νιάρχος"


Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα χορηγηθούν υποτροφίες δύο κατηγοριών σε Έλληνες φοιτητές από το πανεπιστήμιο της Οττάβας του Καναδά με χορηγία του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”.

Η πρώτη κατηγορία αφορά 2 υποτροφίες που θα χορηγηθούν σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές για την απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η υποτροφία θα χορηγηθεί για δύο έτη και θα καλύπτει:
α.  τα έξοδα του διεθνούς αεροπορικού εισιτηρίου μιας διαδρομής (τα έξοδα του διεθνούς αεροπορικού εισιτηρίου επιστροφής θα καλυφθούν υπό την αίρεση της εξαιρετικής επίδοσης των φοιτητών στις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο της Οττάβας, αλλά προς στιγμήν δεν υπάρχει ρητή διασφάλιση εκ μέρους του πανεπιστημίου).
β.  το συνολικό κόστος διαμονής και διατροφής καθώς και...


... τα έξοδα για την αγορά των αναγκαίων βιβλίων για τις σπουδές των υποτρόφων. Θα καταβάλλεται ετησίως το ποσό των $20.000, σε τρία μέρη, ισόποσα μοιρασμένα εντός ενός έτους, ήτοι, $6.666 καναδικά δολάρια την κάθε φορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1.να είναι Έλληνες πολίτες 
2.να έχουν ήδη γίνει δεκτοί από το πανεπιστήμιο της Οττάβας για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ, πλήρους φοίτησης
3.να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας (GPA) τουλάχιστον 8/10 βάσει της μεθόδου υπολογισμού της Σχολής Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών του πανεπιστημίου της Οττάβας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εδώ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διαδικτυακής αίτησης ορίζεται η Δευτέρα 1 Απριλίου 2013.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εξής υποτροφίες από το πανεπιστήμιο της Οττάβας:

  • 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ ή Διδακτορικού πλήρους φοιτήσεως, μία  στην Αγγλική Γλώσσα και μία στην Γαλλική Γλώσσα. Η διάρκεια  της υποτροφίας έχει οριστεί σε δύο έτη για σπουδές επιπέδου Μάστερ και τέσσερα έτη για Διδακτορικές σπουδές.
  • 2 υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές, μία στην Αγγλική Γλώσσα και μία  στην Γαλλική Γλώσσα.

Οι εν λόγω υποτροφίες ουσιαστικά αφορούν σε μειωμένα δίδακτρα για τους Έλληνες φοιτητές στο ύψος των διδάκτρων που καταβάλλονται από τους Καναδούς φοιτητές. Δηλαδή, οι Έλληνες φοιτητές θα καταβάλλουν ετησίως μόνον $6.000 αντί των $16.000. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα βαρύνουν τους ίδιους τους φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν διαδικτυακή αίτηση εδώ, η οποία θα συνοδεύεται από τα εξής πιστοποιητικά:
1. αντίγραφο πιστοποιητικού υπηκοότητας και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
2.βιογραφικό σημείωμα 
3.δήλωση ερευνητικών ενδιαφερόντων ή προγράμματος 
4.αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πανεπιστημιακών σπουδών

Για τις μεν μεταπτυχιακές σπουδές αυτής της κατηγορίας, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διαδικτυακής αίτησης ορίσθηκε η Δευτέρα 1 Απριλίου 2013.
Για τις δε προπτυχιακές σπουδές, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διαδικτυακής αίτησης ορίσθηκε η Τρίτη 30 Απριλίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου