12 Μαρτίου 2013

Κοινή Δήλωση των Προέδρων των Νομικών Τμημάτων του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΔΠΘ

Σύμφωνα με κοινή δήλωση των Προέδρων των Νομικών Τμημάτων του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΔΠΘ:
Η προτεινόμενη από το σχέδιο Αθηνά μετατροπή των Νομικών Τμημάτων του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΔΠΘ σε Σχολές θα συμβάλει στην αναβάθμιση της νομικής εκπαίδευσης και της νομικής έρευνας στη χώρα μας. Το μέτρο αυτό συνιστά αφενός μεν εναρμόνιση με την ευρύτατα ακολουθούμενη σχετική πρακτική σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αφετέρου δε αποκατάσταση με νομικούς όρους της σημασίας και της εμβέλειας που έχουν αποκτήσει τα Τμήματα αυτά στην πράξη εις τρόπον ώστε να δικαιολογείται απολύτως η μετατροπή αυτών σε Σχολές. Ειδικά το Τμήμα Νομικής της Αθήνας, ήταν από τη σύστασή του Σχολή, μία από τις τέσσερις πρώτες που ιδρύθηκαν στη χώρα μετά την ανεξαρτησία της. Πέραν των ποιοτικών κριτηρίων, ωστόσο, η αναβάθμιση δικαιολογείται και με... 
...ποσοτικά κριτήρια, καθώς, από το συνδυασμό του αριθμού των καθηγητών και των φοιτητών, τα Τμήματα αυτά είναι τα μεγαλύτερα στα Πανεπιστήμιά τους. 
Η αναβάθμιση των Νομικών Τμημάτων σε Σχολές συνεπάγεται, ωστόσο, και αυξημένα καθήκοντα για το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό τους προσωπικό. Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, υπό τις οποίες λειτουργούμε, θα ανταποκριθούμε πλήρως στα καθήκοντα αυτά, προκειμένου να αναβαθμίσουμε και ουσιαστικά τη νομική εκπαίδευση που παρέχουμε και την έρευνα που διεξάγουμε, αξιοποιώντας τα σημαντικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη διοικητική αναβάθμιση των Τμημάτων μας. Για το σκοπό αυτό, προσβλέπουμε στη διαρκή και έμπρακτη στήριξη τόσο της Πολιτείας, όσο και των Πανεπιστημίων μας, ώστε να διασφαλίσουμε συνθήκες καλής λειτουργίας των Σχολών μας και επαρκούς στελέχωσης των προγραμμάτων σπουδών τους.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή 5 Φεβρουαρίου 2013 
Οι πρόεδροι των Νομικών Τμημάτων ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΔΠΘ κύριοι Θ. Φορτσάκης - Ν. Μπιτζιλέκης - Α. Χαραλαμπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου