1 Μαΐου 2012

Τελικός Πίνακας Επιλογής Φοιτητών Erasmus 2012 - 2013 (2ος Γύρος)

Στο σύνδεσμο αυτό μπορείτε να βρείτε τον τελικό κατάλογο επιλογής φοιτητών Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013.

Ακολουθούν ορισμένα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία της γραμματείας της Νομικής για τις αιτήσεις του 2012, τα οποία παρατίθενται αυτούσια:

  • Συνολικές αρχικές αιτήσεις                                                                172
  • Συνολικοί επιλεγέντες φοιτητές                                                          162
  • Απορριφθέντες                                                                                     2
  • Ακυρώσεις αρχικών θέσεων  (από Α΄ επιλογή)                                      2
  • Πλήρωση των παραπάνω θέσεων από φοιτητές που δεν επελέγησαν   
          κατά την Α΄ επιλογή                                                                            2
  • Φοιτητές που δεν επελέγησαν τη 1η φορά και δεν έκαναν 
          εκ νέου αίτηση                                                                                    8
  • Επιλαχόντες                                                                                          0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου