2 Μαΐου 2012

Θέματα Εργασιών στο Ιατρικό Δίκαιο (Δημόσιο και Ποινικό)

Σύμφωνα με δύο ανακοινώσεις της Γραμματείας της Νομικής, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ, τα θέματα των εργασιών που δόθηκαν στο πλαίσιο του διατομεακού μαθήματος Ιατρικό Δίκαιο για το εαρινό εξάμηνο του 2012 είναι τα ακόλουθα:


                                               Ως προς το Δημόσιο (Ιατρικό) Δίκαιο 
 
Α. Δημόσιος Τομέας Υπηρεσιών Υγείας
  1. Πειθαρχική ευθύνη των γιατρών σε θέματα δημόσιας υγείας
  2. Αστική ευθύνη του κράτους για ιατρικά σφάλματος
  3. Η αρχή της προφύλαξης στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.
  4. Οι περιορισμοί των προσωπικών δεδομένων κατά την προστασία της υγείας από μεταδοτικές ασθένειες (περιλαμβάνονται και οι εμβολιασμοί). 
  5. Ο συμβουλευτικός και... ...ελεγκτικός ρόλος του γιατρού εργασίας
  6. Οι ελλείψεις σε επαγγελματίες υγείας ως λόγος απαλλαγής για την άρνηση της υγειονομικής περιθάλψεως.
 
Β. Ιδιωτικός Τομέας Υγείας
  1. Η κρατική εποπτεία κατά την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
  2. Προϋποθέσεις και διαδικασία χορηγήσεως και ανακλήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών
  3. Οι ιατρικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας


                                               Ως προς το Ποινικό (Ιατρικό) Δίκαιο

1. Το (ποινικό) ιατρικό σφάλμα. Θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση
2. Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων. Ποινικά προβλήματα και ηθικοί προβληματισμοί
3. Η ποινική προστασία της εμβρυϊκής ζωής
4. Η ποινική προστασία της εμβρυϊκής ζωής στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ και του ΕΔΔΑ
5. Η ποινική (ιατρική) ευθύνη στην «επείγουσα ιατρική»
6. «Ιατρική των καταστροφών». Ποινικοί προβληματισμοί σχετικά με την ιατρική (ποινική) ευθύνη
7. Ποινικοί προβληματισμοί που απορρέουν από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Συγκριτική επισκόπηση με αντίστοιχους κώδικες στον ευρωπαϊκό χώρο
8.  Ιατρική (ποινική) ευθύνη του ειδικευόμενου χειρουργού
9.  Η συναίνεση του ασθενή σε ιατρικές πράξεις  
10. ν. 3305/2005 (Εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής). Ποινικές διαστάσεις σχετικά με την ιατρική (ποινική) ευθύνη
11. Η (ποινική) ευθύνη του αναισθησιολόγου
12. Επίκαιρα ποινικά προβλήματα στο πλαίσιο των ιατροχειρουργικών επεμβάσεων
13. Ιατρικό απόρρητο
14. Ποινικοί προβληματισμοί στις αυτογνώμονες ιατρικές πράξεις
15. Η αρχή και το τέλος της ανθρώπινης ζωής. Ποινικοί προβληματισμοί
16. AIDS: Φορείς και μετάδοση του ιού. Ποινική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενών από θεωρητικής και νομολογιακής σκοπιάς
17. Ποινικοί προβληματισμοί σχετικά με την άμβλωση και την σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού
18. Οι ποινικές επιπτώσεις σε περίπτωση πλημμελούς «ενημερωμένης συγκατάθεσης» του ασθενή
19. Οι νομοθετικές προβλέψεις σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και η σχετική (ποινική) ιατρική ευθύνη
20. Τα γενόσημα   φάρμακα.
21. Η κλωνοποίηση για θεραπευτικούς σκοπούς
22. Ιατρικά πειράματα και ποινική ευθύνη του ιατρού
23. Βλαστοκύτταρα. Νομοθετική ρύθμιση και ποινικές συνέπειες
24. Το πρόβλημα της ευθανασίας από ποινική σκοπιά
25. Παρένθετη μητρότητα: Ποινικά προβλήματα
26. Η ποινική ευθύνη των ιατρών στις αισθητικές επεμβάσεις και στις επεμβάσεις επιλογής
27. Ποινικά προβλήματα στο πεδίο της γενετικής
28. Η επιτρεπτή χρησιμοποίηση του γενετικού υλικού
29. Ιατρική (ποινική) ευθύνη στο πεδίο της ογκολογίας
30. Ιατρικές πράξεις και δικαιώματα των ασθενών.
31. Η υποχρέωση παροχής βοήθειας του ιατρού από ποινικής σκοπιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου