1 Μαΐου 2012

Αξιόγραφα: Αδυναμία Έκδοσης του Εγχειριδίου Πανεπιστημιακών Παρδόσεων + Δυνατότητα Επιλογής Εγχειριδίου με Πρακτικά Θέματα

Σύμφωνα με αρχική ανακοίνωση της γραμματείας της Νομικής:

Το μάθημα Δίκαιο των Αξιογράφων και συγγεκριμμένα το σύγγραμμα Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στο Δίκαιο των Αξιογράφων δεν είναι εφικτό να διανεμηθεί. Ως εκ τόυτου όσοι έχουν δηλώσει το συγκεκριμμένο σύγραμμα στον Ευδοξο θα πρέπει να τροποποιήσουν την δήλωσή τους και να διαλέξουν κάποια άλλη επιλογή.

Σε νεότερη (συμπληρωματική) ανακοίνωση, η γραμματεία της Νομικής υπογραμμίζει ότι:

Σας ενημερώνουμε ότι στο μάθημα Δίκαιο των αξιογράφων προστέθηκε μια επιλογή του συγγράμματος Πρακτικά θέματα του Δικαίου Αξιογράφων (Αντάπασης, Κάμτσιου, Αθανασίου) την οποία μπορείτε να την επιλέξετε. 

Υπενθυμίζουμε ότι το σύγγραμμα Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στο Δίκαιο των Αξιογράφων δεν είναι δυνατό να εκδοθεί όποτε όσοι φοιτητές το έχουν επιλέξει θα πρέπει να κάνουν τροποποίηση της δήλωσης τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου