24 Φεβρουαρίου 2012

Εξεταστέα Ύλη και Παράθεση των Βασικότερων Σημείων στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος

Της Μαριολένης Κουταβά

Σύμφωναμε όσα ανακοίνωσαν οι διδάσκοντες στις παραδόσεις, η εξεταστέα ύλη στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

Α) Για το μέρος του ιδιωτικου δικαίου (εγχειρίδιο Καράκωστα): 
 • Εισαγωγή, 
 • Κεφαλαια 1, 3, 4-7 και 11,
Β) Για το μέρος του δημοσίου δικαίου (εγχειρίδιο Σιούτη):

 • Όλα τα κεφάλαια έως και την περιβαλλοντική πληροφόρηση
Παρατηρήσεις:

1. Τα θέματα πέφτουν και από τα δύο σκέλη του μαθήματος και ο εξεταζόμενος γράφει ένα ζήτημα από το κάθε σκέλος. Μέχρι πέρυσι, στο σκέλος του Ιδιωτικού...

...βάζανε δύο θέματα, για να επιλέξεις το ένα, ενώ στο σκέλος του Δημοσίου, οι διδάσκοντες ανακοίνωσαν ότι θα βάλουν κάτι σαν πρακτικοποιημένη θεωρία. 

2. Από το κεφάλαιο 7 του παλιού εγχειριδίου του Ι. Καράκωστα, το οποίο έχει και Β' μέρος, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Δακορώνια προέτρεψε να μην δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο Β' μέρος διότι δεν αναφέθηκε και στις παραδόσεις. Για όσους διαθέτουν τη νέα έκδοση του εγχειριδίου, το εν λόγω Β' Μέρος του παλιού συγγράμματος αναφέρεται στη διοίκηση αλλοτρίων (730 ΑΚ), ως μέσο ενίσχυσης της προληπτικής λειτορυργίας του ιδιωτικού δικαίου περιβάλλοντος

3. Για όσους έχουν το παλιό βιβλίο της Σιούτη, οι νομοθετικές αλλαγές που συμπεριέλαβε το νέο σύγγραμμα εντοπίζονται κυρίως στο ν. 4014/2011 και ειδικότερα στο α΄ μέρος του - Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων. Το νέο εγχειρίδιο της Σιούτη μπορείτε να το βρείτε στον 5ο όροφο του κτηρίου της Ιπποκράτους 33.

Συνοπτική (ενδεικτική) παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων του μαθήματος (σαν ΣΟΣ)

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα θέματα που - κατά την κρίση μου - τονίστηκαν περισσότερο στις παραδόσεις:

Από Δημόσιο:
 • Το κεφάλαιο των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, ίσως το σημαντικότερο πρακτικά. ΜΠΕ, διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, νομολογία σταθμός η ΣτΕ 304/1993.
 • Κύρωση περιβαλλοντικών όρων με νόμο (νομολογία ΔΕΕ, ΣτΕ)
 • Νομική φύση και ισχύς Σ24
 • Αρχές πρόληψης και ιδίως προφύλαξης (για τη δεύτερη και  νομολογία ΣτΕ)
 • Προστασία του δάσους στη Ελλάδα (σε τι συνίσταται). Κάποιες βασικές διατάξεις του Ν.998/1979. Και κάποια νομολογία-καθοριστική, έχω σημειώσει, την νομολογία για την υπόθεση της Πήλου.
 • Προϋποθέσεις αλλαγής προορισμού. Προϋποθέσεις νομολογίας για επέμβαση σε δασική έκταση
 • Αλλαγή χαρακτήρα κοινόχρηστων χώρων πρασίνου-κανόνας "πράσινο αντί πρασίνου"
Ενδεικτικά αναφέρθηκαν η νομολογία ΣτΕ για το Πάρκο Ελευθερίας-Μέγαρο Μουσικής, το γήπεδο του Παναθηναϊκού
 • Αναδάσωση
 • Διευρυμένο έννομο συμφέρον για αίτηση ακύρωσης και έκταση ακυρωτικού ελέγχου του ΣτΕ
 • Οικονομικά αγαθά και δικαιώματα που κατοχυρώνει το Σ σε σύγκρουση με το περιβάλλον
 • Έννοια περιβλλοντικής πληροφορίας
Ιδιωτικό:
 • Νομικές βάσεις ΑΚ 57 για χρήση κοινόχρηστων,
 • γειτονικό δίκαιο ΑΚ 1003 ερμηνεία, ΑΚ1108
 • ΑΚ 914 και πρόβλημα με 1003
 • Αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει"
 • Δικονομικά ζητήματα
Ελπίζω στην πορεία της μελέτης να τα συναντήσετε. Καλή συνέχεια!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου