28 Φεβρουαρίου 2012

Αρμοδιότητα για Διοικητικές Διαφορές που Αφορούν Δημοσίους Υπαλλήλους

Του Παναγιώτη Ανδριτσόπουλου

Είναι αλήθεια ότι οι διοικητικές διαφορές που αφορούν τους Δημοσίους Υπαλλήλους παρουσιάζουν μια ανεξήγητη δικονομική πολυπλοκότητα όσον αφορά τον προσδιορισμό του εκάστοτε αρμόδιου δικαστηρίου. Προσωπικά, όταν έδινα το μάθημα, είχα διακρίνει τις εν λόγω διαφορές σε τέσσερις μεγάλες ομάδες και με τον τρόπο αυτό τις είχα μάθει λίγο απλουστευμένα ως εξής:

(1) Αποφάσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων για υποβιβασμό/απόλυση/οριστική παύση (μόνο) ==> ΣτΕ με το 103 Σ ως διαφορές ουσίας

(2) Αποφάσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων που επιβάλλουν κάποια άλλη ποινή εκτός του υποβιβασμού, της απόλυσης και της οριστικής παύσης (π.χ ποινή προσωρινής παύσης ) ==> Τριμελές ΔιοικΕφ ως διφορές ουσίας με τον ν. 2944/2001 άρθρο 4

(3) Αποφάσεις που αφορούν...

...την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των ΔΥ (μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις) των ΔΥ ==> ΔιοικΕφ ως ακυρωτικές διαφορές με τα άρθρα 1 και 4 ν. 702/1997.

(4) Μισθολογικά θέματα ΔΥ ==> ΔιοικΠρ. ως διαφορές ουσίας με τον ν.1406/83 (ανοικτό το ζήτημα του αν το ένδικο βοήθημα που θα ασκηθεί είναι προσφυγή ουσίας ή αγωγή)

Αυτά εντελώς σχηματικά.

Αν υπάρχει κάτι άλλο που μου διαφεύγει, ελπίζω να τεθεί με τη μορφή σχολίου ακριβώς από κάτω.

1 σχόλιο: