29 Φεβρουαρίου 2012

Εξεταστέα Ύλη στο Κοινοβουλευτικό Δίκαιο

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της γραμματείας της Νομικής, η ύλη της εξέτασης στο Κοινοβουλευτικό Δίκαιο είναι η ακόλουθη:
 
1. Κώστα Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο (Εκδόσεις Α. Σάκκουλα)

   α. Το κεφάλαιο «Το εκλογικό σώμα»

   β. Από το κεφάλαιο «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», το τμήμα: «Οι  αρμοδιότητες που άπτονται...
        ...της νομοθετικής λειτουργίας»

   γ. Το κεφάλαιο «Η νομοθετική εξουσία / Η Βουλή»

2. Σύνταγμα 1975/1986/2001 Άρθρα 29, 40-42, 51-80, 84, 87 παρ. 2, 93 παρ. 4

3. Κανονισμός της Βουλής

4. Νόμος 3023/2002 «Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων»

5. Νόμος 3231/2004 «Εκλογή Βουλευτών» (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3636/2008).
 
Κατά την εξέταση του μαθήματος θα επιτραπεί η χρήση ασχολίαστου Συντάγματος, Κανονισμού της Βουλής και των νόμων 3023/2002, 3231/2004 και 3636/2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου