25 Ιανουαρίου 2012

Σημειώσεις του Επίκουρου Καθηγητή Γ. Δελλή στο μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας

Του Επίκουρου Καθηγητή Γ. Δελλή 

Πατώντας στο σύνδεσμο αυτό μπορείτε να βρείτε σημειώσεις του Επίκουρου Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Γ. Δελλή στο μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας. Όπως μπορείτε να δείτε, οι θεματικές οι οποίες καλύπτονται από τις σημειώσεις είναι οι ακόλουθες:


Παραδόσεις Διοικητικής Δικονομίας

  • Πίνακας 1: Δικαίωμα δικαστικής προστασίας και διοικητική δικονομία
  • Πίνακας 2: Διάκριση Διοικητικών και Ιδιωτικών Διαφορών
  • Πίνακας 3: Οργανόγραμμα Διοικητικών Δικαστηρίων
  • Πίνακας 4: Διάκριση Διοικητικών Διαφορών (Ακυρωτικές – Ουσίας)
  • Πίνακας 5: Τυπολογία Διαφορών, Ενδίκων Βοηθημάτων και Αρμόδιων Δικαστηρίων

1 σχόλιο: