26 Δεκεμβρίου 2011

Ώρες Ακρόασης και Στοιχεία Επικοινωνίας Μελών ΔΕΠ Τομέα Εμπορικού Δικαίου


ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
Μελών ΔΕΠ Τομέα Εμπορικού Δικαίου 

*Καλείσθε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τομέα ή να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στον αριθμό 210 368 8363 για να επιβεβαιώνετε τις ώρες ακρόασης, έναντι περιπτώσεων έκτακτων αλλαγών.

Καθηγητές:
 • Δημήτριος Τζουγανάτος:
  Χειμερινό 2018-2019: Δευτέρα 13:00-14:00, Ακαδημίας 47, 1ος όροφος
 • Γιώργος Μιχαλόπουλος:
  Χειμερινό 2018-2019:  Δευτέρα 14:00, Ακαδημίας 47, 1ος όροφος, gmihal@nbg.gr
 • Γιώργος Σωτηρόπουλος:
  Χειμερινό 2018-2019:  Δευτέρα 14:00 - 15:00, Ακαδημίας 47, 1ος όροφος
 • Λία Αθανασίου:
  Χειμερινό 2018-2019:  Τρίτη 16:00-17:00, Ακαδημίας 47, 1ος όροφος
Αναπληρωτές Καθηγητές/Αναπληρώτριες Καθηγήτριες:
 • Αλεξάνδρα Μικρουλέα:
  Χειμερινό 2018-2019: Τετάρτη 16:00-17:00, Ακαδημίας 47

Επίκουροι Καθηγητές/Επίκουρες Καθηγήτριες:
 • Μανώλης Μαστρομανώλης:
  Χειμερινό 2018-2019:   Τρίτη 12:00 - 13:00, Ακαδημίας 47, 1ος όροφος, emas@law.uoa.gr 
 • Δημήτρης Χριστοδούλου:
  Χειμερινό 2018-2019:  Τρίτη 14.00 - 15.00, Ακαδημίας 47, 1ος όροφος
 • Χρήστος Χρυσάνθης:
  Χειμερινό 2018-2019:  Δευτέρα 16:00 - 17.00, Ακαδημίας 47, 1ος όροφος, chrissan@otenet.gr
 • Νικόλαος Βερβεσός:
  Χειμερινό 2018-2019:  Τετάρτη 13:00 - 14:00, Ακαδημίας 47, 2ος όροφος, nvervessos@ath.forthnet.gr
 • Χριστίνα Λιβαδά: Χειμερινό 2018-2019:  Τρίτη 17:00 - 18:00, Ακαδημίας 47, 1ος όροφος, clivada@law.uoa.gr
 • Έφη Κινινή: 
  Χειμερινό 2018-2019: 
  Τετάρτη 13:30 - 14:30, Ακαδημίας 47, 2ος όροφος, ekinini@otenet.gr
 • Ιάκωβος Βενιέρης: Χειμερινό 2018-2019:  Δευτέρα 17:30, Ακαδημίας 47, 2ος όροφος, ven@valaw.gr

     Λέκτορες:
     • Κωνσταντίνα Κάμτσιου-Μπέτζιου:
      Χειμερινό 2018-2019:  Δευτέρα 13:00 - 14:00, Ακαδημίας 47, 1ος όροφος kkamtsiou@gmail.com
     Η αντίστοιχη ανάρτηση του Τομέα εδώ.

     Δεν υπάρχουν σχόλια:

     Δημοσίευση σχολίου