26 Δεκεμβρίου 2011

Ώρες Ακρόασης και Στοιχεία Επικοινωνίας Μελών ΔΕΠ Τομέα Εμπορικού Δικαίου


ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
Μελών ΔΕΠ Τομέα Εμπορικού Δικαίου 
τελευταία ανανέωση: Εαρινό 2021

* Όσο διαρκούν τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας οι ώρες ακρόασης θα λαμβάνουν χώρα μέσω της πλατφόρμας webex ή ηλεκτρονικού μηνύματος. Οι διευθύνσεις παραμένουν στην ανάρτηση για μελλοντική χρήση μόνο.

Καθηγητές:
 • Γιώργος Μιχαλόπουλος:
  Εαρινό 2021:  επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο: gmichal@law.uoa.gr, (Ακαδημίας 47, 1ος όροφος)*, τηλέφωνο 2103341526
  gmihal@nbg.gr
 • Γιώργος Σωτηρόπουλος:
  Εαρινό 2021: επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο:sotiropoulos@law.uoa.gr , (Ακαδημίας 47, 1ος όροφος)*, τηλέφωνο 2103688363, sotiropoulos@law.uoa.gr
 • Λία Αθανασίου:
  Εαρινό 2021:  επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο: garathan@law.uoa.gr, (Ακαδημίας 47, 1ος όροφος)*, τηλέφνο 2103688541, 
Αναπληρωτές Καθηγητές/Αναπληρώτριες Καθηγήτριες:
 • Αλεξάνδρα Μικρουλέα:
  Εαρινό 2021: επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο: amikroulea@law.uoa.gr, (Ακαδημίας 47)*,  τηλέφωνο 2103688424, 
Επίκουροι Καθηγητές/Επίκουρες Καθηγήτριες:
 • Μανώλης Μαστρομανώλης:
  Εαρινό 2021:  εκπαιδευτική άδεια μέχρι 18.7.21
 • Δημήτρης Χριστοδούλου:
  Εαρινό 2021:  επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο: dchristodoulou@cplaw.gr, (Ακαδημίας 47, 1ος όροφος)*, τηλέφωνο 2103636336, 
 • Χρήστος Χρυσάνθης:
  Εαρινό 2021:  επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο: chchris@law.uoa.gr, (Ακαδημίας 47, 1ος όροφος)*, τηλέφωνο 2103620051
 • Χριστίνα Λιβαδά:
 • Εαρινό 2021: επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο: clivada@law.uoa.gr
 • Νικόλαος Βερβεσός:
  Εαρινό 2021:  επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο: nvervessos@law.uoa.gr (Ακαδημίας 47, 2ος όροφος)*,τηλέφωνο 2103202324
 • Έφη Κινινή. 
 • Εαρινό 2021: επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο: ekinini@law.uoa.gr, (Ακαδημίας 47, 2ος όροφος)*
 • Ιάκωβος Βενιέρης: 
 • Εαρινό 2021:  επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο: ven@valaw.gr, (Ακαδημίας 47, 2ος όροφος)*, τηλέφωνο 2107248839
Λέκτορες:
 • Κωνσταντίνα Κάμτσιου-Μπέτζιου:
  Εαρινό 2020:  Εαρινό 2021:  επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο: kkamtsiou@gmail.com, (Ακαδημίας 47, 1ος όροφος)*, 210 3688363   6944760678, 
Λόγω των τρεχουσών υγειονομικών συνθηκών, η επικοινωνία με τα μέλη ΔΕΠ θα γίνεται αρχικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Ο διδάσκων θα εξετάζει τα αιτήματα και θα αποφασίζει για περαιτέρω δια ζώσης ή εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους φοιτητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου