26 Δεκεμβρίου 2011

Ώρες Ακρόασης και Στοιχεία Επικοινωνίας Μελών ΔΕΠ Τομέα Α' Ιδιωτικού


ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
Μελών ΔΕΠ Τομέα Α' Ιδιωτικού Δικαίου   
Τελευταία ανανέωση Μάρτιος 2020

  • Καθηγητές:
Διονυσία Καλλινίκου. 
Εαρινό 2017: kallinikoudionysia@yahoo.gr

Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή. 
Εαρινό 2020: Δευτέρα 17.00 - 18.00 Σκουφά 48, 4ος όροφος, τηλ. γρ. 3688547, dpapadop@law.uoa.gr

Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη. 
τηλ. γρ. 3688435, kchrista@law.uoa.gr

Χριστίνα Σταμπέλου.
Εαρινό 2020: Δευτέρα 17:00 - 18:00 Ακαδημίας 47, 1ος όρ., τηλ. γρ. 3688446, chrstambelou@hotmail.gr

Ευγενία Δακορώνια. 
Εαρινό 2020: Δευτέρα 17:00 - 18:00 Ακαδημίας 47, 1ος όρ., τηλ. γρ. 3688432, edakoron@law.uoa.gr

Μιχάλης Αυγουστιανάκης. Εαρινό 2020: Πέμπτη 11.00 - 12.00 Ακαδημίας 47, 1ος όρ, τηλ. γρ. 2108824712maugoust@law.uoa.gr

Ανθή Πελλένη.
Εαρινό 2020: Τετάρτη 17:00 - 18:00 Ακαδημίας 47, 1ος όρ, τηλ. γρ. 3688425, apelleni@law.uoa.gr

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου.
Εαρινό 2020: Τρίτη 19.00 - 20.00 Ακαδημίας 47, 1ος όρ, τηλ. γρ. 3605388, 3688415,3688370 kochristod@mail.com

Δημήτρης Λιάππης. 

Εαρινό 2020: Δευτέρα17:30 - 18:15 Ακαδημίας 47, 2ος όρ, τηλ.γρ. 3688668, 3688651, dliappis@law.uoa.gr
  • Αναπληρωτές Καθηγητές:
Κλεάνθης Ρούσσος. 
Εαρινό 2017:  δικ. γρ. 3600609, prof.roussos@gmail.com ή rusoslex@otenet.gr

Παρασκευή Παπαρσενίου. 
Εαρινό 2020: Παρασκευή 16:00 - 17:00 Ακαδημίας 47, 1ος όρ, τηλ. γρ. 3609783, evipars@law.uoa.gr (πιο πρόσφατο), 
paraskevi.paparseniou@law.uoa.gr

Αντώνης Καραμπατζός. 
Εαρινό 2020: Τετάρτη 13:30 - 14:30 Ακαδημίας 47, 2ος όρ., τηλ. γρ. 3688415, akarampat@law.uoa.gr

Γιώργος Λέκκας. 
Εαρινό 2020: Πέμπτη 16:00 - 17:00 Ακαδημίας 47, 3ος όρ., τηλ. 3688382, glekkas@law.uoa.gr

Γιώργος Γεωργιάδης. 
Εαρινό 2020: Τετάρτη 17:00 Ακαδημίας 47, 1ος όρ., γρ. 6, τηλ. 3688433, ggeorgiades@law.uoa.gr, users.uoa.gr/~ggeorgiades


Γιώργος Μεντής. 
δικ. γρ. 2103688405, τηλ τομέα 2103641611 menslaw@otenet.gr, ώρες γραφείου 9:00-10:00


Ιωάννα Κονδύλη. 
Εαρινό 2020: Τρίτη 12:00 - 13:00, Ακαδημίας 45, 4ος ορ, γρ. 8., τηλ. γρ.  3688377-8,  ikondyli@law.uoa.gr

  • Επίκουροι Καθηγητές:

Αριστείδης Χιωτέλλης. 
τηλ. γρ. 3688425, δικ. γρ. 7264500,  aristides_chiotellis@klclawfirm.com

Ζαφείρης Τσολακίδης. 
Εαρινό 2020: Τρίτη 16:00 - 17:00 Ακαδημίας 47, 1ος όρ., γρ. 6, τηλ. 3688433, zatsolak@law.uoa.gr

Κωνσταντίνος Καραγιάννης. 
Ακαδημίας 47, 2ος όρ., τηλ. 3388825, kkaragiannis@law.uoa.gr

Γιώργος Λαδογιάννης
Εαρινό 2020: Δευτέρα 14:15- 15:00 Ακαδημίας 47, 3ος όρ.τηλ. 3688547, g.ladogiannis@gmail.com, gladogiannis@law.uoa.gr


Θεόδωρος Λύτρας. 
Ακαδημίας 47, τηλ. γρ. 3688419, 3390645, lytrasth@otenet.gr

Παναγιώτης Νικολόπουλος. 
Εαρινό 2020: Πέμπτη 15:00 - 16:00 Ακαδημίας 47, 3ος όρ., τηλ. 3688382, nikolopo@hol.gr, panonikolo@gmail.com

Ελισάβετ Πούλου. 
Εαρινό 2020: Τετάρτη 16.00 - 17.00 Ακαδημίας 47, 1ος όρ., τηλ. γρ. 3688405, eleconom@law.uoa.gr

Βάνιας Παναγιωτόπουλος. 
Ακαδημίας 47, 1ος όρ.τηλ 3688435,  vanias@kremlaw.gr
  • Λοιπό Επιστημονικό και Διδακτικό Προσωπικό:
Επιστ. Συν. Γ. Αντωνόπουλος
Χειμερινό 2015-2016:  -  Εαρινό 2016: Τετάρτη 17:00 - 18:00Ιπποκράτους 33, 3ος όρ., γρ. 5, τηλ. 3688405, ganton@lawgreece.gr 

Επιστ. Συν. Μ. Μπράβου-Μπιτσαξή. Χειμερινό 2015-2016: Τρίτη 13.00 - 14.00
Ιπποκράτους 33, 2ος όρ., γρ. 4,  τηλ. 3688369, bitsaxis@otenet.gr

Τσιακλαγκάνου Δ. Εαρινό 2020: Πέμπτη 16:00- 17:00 Ακαδημίας 47, 1ος όροφος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου