27 Δεκεμβρίου 2011

Διάκριση της Παραγραφής από την Αποσβεστική προθεσμία

Του Ζαχαρία Καψή και της Όλγας Αλούπη

Παραγραφή: Σημαίνει ότι μια αξίωση παύει να είναι δικαστικά επιδιώξιμη με τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής. Παράλληλα το άλλο μέρος (ο οφειλέτης) μπορεί να αντιτάξει ανατρεπτική ένσταση και να αποκρούσει την αξίωση.

Ο χρόνος παραγραφής είναι συνήθως είκοσι χρόνια (ΑΚ 249) εκτός αν...

...προβλέπεται κάτι άλλο από το νόμο. Σημαντική εξαίρεση αποτελεί η ΑΚ 250 που προβλέπει 5ετή παραγραφή. Προβλέπεται επίσης αναστολή της παραγραφής, οπότε το διάστημα αυτό δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής (ΑΚ 255 επ.).

Αποσβεστική προθεσμία: Αποσβεστική προθεσμά είναι το χρονικό διάστημα, μετά την παρέλευση του οποίου ένα δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί. Αποσβεστική προθεσμία υπάρχει για τα διαπλαστικά δικαιώματα, ενώ παραγραφή για κάθε είδους αξιώσεις. επιπλέον με την παραγραφή η αξίωση δεν καταργείται, απλώς μετατρέπεται σε ατελή ή φυσική ενοχή, δηλαδή αν η αξίωση που έχει κάποιος εναντίον σου παραγραφεί δεν έχεις υποχρέωση να καταβάλεις, εάν όμως το κάνεις δεν μπορείς να αναζητήσεις την καταβολή σου ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. Επίσης η παραγραφή προβάλλεται κατ' ένσταση ενώπιον του δικαστηρίου, ενώ η αποσβεστική προθεσμία λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπ'όψιν από το δικαστήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου