26 Δεκεμβρίου 2011

Σημειώσεις στο Δίκαιο του Καταναλωτή (Ειδικό Ενοχικό)

Της Σάρας Γκανή

Σημειώσεις από τη συνδιδασκαλία Μεντή και Τσολακίδη στις 13.5.2011

*Ανάπτυξη θεσμού του δικαίου της προστασίας του καταλανωτή που περιγράφεται στο κείμενο του νόμου.

ΑΚ-->πρόσωπα που είναι ίσα/ελεύθερα διαπραγματεύονται και συναλλάσσονται (ενδοτικό δίκαιο)
-->αλλά, στη πραγματικότητα η ανισότητα είναι ο κανόνας

Προστασία του...

...καταναλωτή το άτομο καταναλώνει άφοβα-->αύξηση ζήτησης
-->υπερκαταναλωτισμός
Ευρωπαϊκή Ένωση-Κοινοτικό δίκαιο
Στόχος  το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή να είναι ενιαίο

Ν2251/1994
*Ποιος θεωρείται καταναλωτής;
Αυτός που καταναλώνει (όχι για εμπορικό σκοπό) για προσωπικές ανάγκες
Αλλά, ο Έλληνας νομοθέτης στο άρθρο 1 παρ. 4 προβλέπει: καταναλωτής είναι ο τεικός αποδέχτης
Τελικοί αποδέκτες ειναι οι αποδέκτες υπηρεσιών είτε είναι έμποροι είτε δεν είναι (κρατούσα άποψη)

Πχ.) Άρθρο 332ΑΚ: Απαλλακτική ρήτρα που προστέθηκε το 2002 για όρο που δεν αποτελεί αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης
288ΑΚ να εκπληρώνει σύμφωνα με την καλή πίστη
330ΑΚ: Μέτρο ευθύνης οφειλέτη

Γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ): όροι που δεν έχουν γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης
Ν. 2251/1994 άρθρο 2
Α) ζήτημα ένταξης των όρων στη σύμβαση
Β) ζήτημα ερμηνείας των ορων (σε αμφιβολία ερμηνεύονται σε βάρος αυτού που τους συνέταξε)
Γ) 2 παρ.6: Καταχρηστικοί όροι: διατάραξη ισορροπίας  δικαιωμάτων-υποχρεώσεων
    2 παρ. 7: Περιπτωσιολογική απαρίθμηση
(επομένως, όχι μόνο όροι παράνομοι ή ανήθικοι αλλά και όροι που διαταρασσουν την ισορροπία των συμφερόντων)

Πχ) όρος σύμβασης: αρμόδια δικαστήριο για επίλυση διαφορών στο Χονγκό.
Ο ΚΠΟΛΔ το επιτρέπει (παρέκταση δικαιοδοσίας)
Όμως, το 2 παρ.7 στοιχείο λα’ για πρόβλεψη αποκλειστικής αλλοδαπής δικαιοδοσίας
Για αποκλειστική δικαιοδοσία δικαστηρίων Αθήνας-->(να αποδειχθεί ότι ο όρος διαταρράσει την ισορροπία των συμφερόντων για να είναι καταχρηστικός)
Αν η σύμβαση προβλέπει αρμοδιότητα δικαστηρίων θεσσαλονίκης, η ερμηνεία γίνεται υπέρ του καταναλωτή και η αρμοδιότητα είναι συντρέχουσα και όχι αποκλειστική

Άρθρο 3: Συβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος
Σκοπός να αποτρέψει τον δικαιοπρακτικό αιφνιδιασμό
Υπαναχώρηση εντός 15 ημερών

Άρθρο 8: Παροχή υπηρεσιών
Μεταξύ συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης
Αντιστροφή βάρους απόδειξης υπέρ του καταναλωτή

Ασφαλιστική σύμβαση: δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς αιτιολόγηση

Καταναλωτικό δάνειο ( Υπουργική απόφαση ΖΙ-699/2010)
Πχ) 100.00 ευρώ  επιτόκιο 8% 3μηνος ανατοκισμός
Στο πρώτο τρίμηνο έχουν τρέξει 2.000 ευρώ Στο επόμενο τρίμηνο το επιτόκιο λογίζεται στα 102.000 ευρώ και ο τόκος είναι 2.040
*Πληροφόρηση καταναλωτή (άρθρο 5 υπ. Απόφασης)
*Επίσης, τα δικαιώματα που έχω κατά του πωλητή, έχω και κατά της τράπεζας και μπορώ να περιορίσω το δάνειο
*άρθρο 8 υπ. Απόφασης για την πρόληψη της υπερχρέωσης
1. εγγραφος τύπος
2. πληροφόρηση
3. σύνδεση πίστωσης με αγορά αγαθών
4. κίνδυνος υπερχρέωσης

Ταξιδιωτική σύμβαση (μαζικός τουρισμός)
Ο διοργανωτής ευθύνεται ανεξάρτητα από το ποιος συντελεστής έχει κάνει το λάθος

Άρθρο 6: Θεσπίζει αντικειμενική ευθύνη (ζημία στο πρόσωπο του καταναλωτή) Ευθύνεται ο παραγωγός

Ένωση Καταναλωτών
*Συλλογική αγωγή και χρηματική αποζημίωση για αντικαταναλωτική συμπεριφορά (πρόκειται για κύρωση και όχι απλά για αποκατάσταση ζημίας)
*Ατομική και συλλογική δικαστική προστασία


Το νόμο 2251/1994 και την υπουργική απόφαση μπορούμε να τα έχουμε μαζί μας στην εξέταση!!!

1 σχόλιο:

  1. θέλουμε σημειώσεις για το δίκαιο του καταναλωτή
    ευχαριστούμε

    ΑπάντησηΔιαγραφή