23 Δεκεμβρίου 2022

Θέματα ΠΜΣ Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ιουλίου 2022

Η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης ως θεμέλιο του Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας.

(Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου κώδικα).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου