5 Απριλίου 2020

Εκτεταμένες Σημειώσεις Ατομικού Εργατικού

του Νίκου Γεωργόπουλου


Εισαγωγικό Σημείωμα: 
Οι συγκεκριμένες σημειώσεις έχουν ως βάση το διανεμόμενο από τον Εύδοξο
εγχειρίδιο των κ.κ. Λεβέντη και Παπαδημητρίου. Κατά τη συγγραφή ή συλλογή τους,
αξιοποιήθηκαν και τα εγχειρίδια των κ.κ. Ζερδελή και Κουκιάδη, αμφότερα στις
τελευταίες τους διαθέσιμες εκδόσεις. Οι συγκεκριμένες σημειώσεις ΔΕΝ αποτελούν σε
ΚΑΜΙΑ περίπτωση υποκατάστατο οποιουδήποτε εγχειριδίου και εξ ́ού λόγου δεν
καλύπτουν και όλες τις υπό εξέταση ενότητες αλλά την πληθώρα των πιο βασικών
ενοτήτων της ύλης του Ατομικού Εργατικού Δικαίου. Δεν ευαγγελίζονται 100%
πληρότητα και κανένα αλάθητο. Καλό είναι να αντιμετωπίζονται κριτικά. Μπορούν
ωστόσο να φανούν χρήσιμες ανάλογα με την αξιοποίησή τους.
Εκτός της γενικής προσπάθειας για μία εύληπτη και φιλική συστηματοποίηση κεντρικών αξόνων του
αντικειμένου, κατεβλήθη μια ειδικότερη προσπάθεια για επικαιροποίηση του
περιεχομένου με τις πιο σημαντικές πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές. 
Καλή ανάγνωση!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου