30 Ιουνίου 2018

Θέματα εξετάσεων: Φεμινισμός και Δίκαιο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι γραπτές εξετάσεις έχουν απολύτως τυπικό χαρακτήρα. Ουσιαστική βαρύτητα έχουν οι εργασίες που δίνονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η απαντήσεις έχουν περισσότερο τον χαρακτήρα σχολιασμού του κειμένου που δίνεται, στη βάση των παραδόσεων και του ηλεκτρονικού συγγράμματος.


Ιούνιος 2018:

"Ο διαχωρισμός εντός του βιομηχανικού καπιταλισμού της οικογενειακής ζωής από την εργασία, της κατανάλωσης από την παραγωγή, της ψυχαγωγίας από τη δουλειά, της προσωπικής από την πολιτική ζωή αναδιαμόρφωσε με απόλυτο και ριζικό τρόπο το πλαίσιο εντός του οποίου βιώνουμε τη σεξουαλικότητα...Η μοντέρνα συνείδηση επιτρέπει, αντίθετα από τα προ-μοντέρνα συστήματα σκέψης την υποστασιοποίηση του "σεξ", ίσως για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, ως φαινομένου καθεαυτό που διαθέτει μια "ανεξάρτητη ύπαρξη".
Ross and Rapp (1984), Sex and Society. A Research Note from Social History and Anthropology, στο A. Snitow, C. Stansell, S, Thompson (eds), Desire: The Politics of Sexuality, Λονδίνο, Virago, σ.121.
Πώς αναδιαπραγματεύεται τη θέση αυτή η φεμινιστική κριτική; Ειδικότερα, ποιες διαφορετικές ερμηνευτικές οπτικές υιοθετούνται από το δεύτερο και το τρίτο φεμινιστικό κύμα και ποια νομικά ζητήματα εγείρονται από αυτά;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου