5 Νοεμβρίου 2017

Αλλαγές στο πρόγραμμα διδασκαλίας ενιαίου ΠΜΣ (χειμερινό εξάμηνο 2017-2018)

Δεδομένου ότι η Γραμματεία της Σχολής άλλαξε το πρόγραμμα διδασκαλίας του ενιαίου ΠΜΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2017 - 2018 χωρίς να προηγηθεί κάποια ενημέρωση ή να επισημανθούν οι αλλαγές, έχουν συγκεντρωθεί προς ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών οι αλλαγές αυτές παρακάτω. Σας εφιστούμε την προσοχή, καθώς η παρακολούθηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μόνο 3 απουσίες καθ'όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ειδικά Θέματα Ουσιαστικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου
ΑΠΟ: Δευτέρα 19:00-21:00, Ακαδημίας 45 Α
ΑΛΛΑΞΕ ΣΕ: Δευτέρα 17:00-19:00, Ακαδημίας 45 Γ..........


Διεθνής Εμπορική Διαιτησία
ΑΠΟ: Παρασκευή 17:00-19:00
ΑΛΛΑΞΕ ΣΕ: Παρασκευή 19:00-21:00 (ίδια αίθουσα)

Θεωρητική Εγκληματολογία
ΑΠΟ: Δευτέρα 17:00-19:00, Ακαδημίας 45 Γ
ΑΛΛΑΞΕ ΣΕ: Τρίτη 17:00-19:00, Ακαδημίας 45 Γ

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
ΑΠΟ: Τετάρτη 17:00-19:00, Ακαδημίας 45 Γ
ΑΛΛΑΞΕ ΣΕ: Τετάρτη 19:00-21:00,  Αίθουσα 7 Μ.Θ.Ε.

Συγκριτικό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
ΑΠΟ: Τετάρτη 17:00-19:00, Αίθουσα 7 Μ.Θ.Ε.
ΑΛΛΑΞΕ ΣΕ: Τετάρτη 17:00-19:00, Ακαδημίας 45 Γ

Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
ΑΠΟ: Πέμπτη, 17:00-19:00, Αίθουσα Θεολογικής
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου