1 Ιουνίου 2017

Πρακτικά θέματα διοικητικής δικονομίας ( και για τα δύο κλιμάκια)

 Του Αρτέμιου Βαλάκα

Τα πρακτικά αυτά προέρχονται από σημειώσεις παραδόσεων των διδασκόντων και των δύο κλιμακίων (Λαζαράτος, Κατσανού, Γιαννακόπουλος, Μουζουράκη), καθώς και από τη νομολογία. Για την πλήρη κατανόηση του αντικειμένου, πρέπει να διαβαστούν συνδυαστικά με το σύγγραμμα. Ως προς την ύλη, τα συγκεκριμένα πρακτικά καλύπτουν τα βασικά σημεία του μαθήματος, δηλαδή προσφυγή, αγωγή, αίτηση ακυρώσεως, γενική διαδικασία (π.δ. 18/1989 και ΚΔΔ) καθώς και προσωρινή δικαστική προστασία. 

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή παρατηρήσεις: artemisvalakas@hotmail.com

Καλή ανάγνωση!

1 σχόλιο: