22 Μαΐου 2017

Εξεταστέα ύλη Ατομικού Εργατικού Δικαίου (εαρινό εξάμηνο 2017)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γραμματείας, η εξεταστέα ύλη του Ατομικού Εργατικού περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια από το σύγγραμμα "Ατομικό εργατικό δίκαιο" των Λεβέντη-Παπαδημητρίου:


Πηγές του Εργατικού Δικαίου-Επιχειρησιακή Συνήθεια (σελ. 12-27)

- Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (σελ. 39-69)

- Παροχή εργασίας με βάση οικογενειακή ή συγγενική σχέση (σελ. 75-78)

- Οικόσιτοι και μη οικόσιτοι οικιακοί μισθωτοί (σελ. 86-89)

- Σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου (σελ. 129-146, 167-169)

- Σύμβαση εργασίας με δοκιμή (σελ. 170-175)

-Σύμβαση ετοιμότητας προς εργασία (σελ. 181-186)

-Σύμβαση δανεισμού (σελ. 186-196)....


-Σύμβαση μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας (σελ. 196-203)

-Προσωρινή απασχόληση (σελ. 203-216)

-Υπάλληλοι – εργάτες (σελ. 223-230)

-Ανήλικοι εργαζόμενοι (σελ. 245-250)

-Η προστασία της μητρότητας (σελ. 251-262)

-Προστασία ατόμων με ειδικές ανάγκες-πολυτέκνων-πολεμιστών (σελ. 266-277)

-Διευθύνοντες υπάλληλοι (σελ. 280-289)

-Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι (σελ. 290-299 πλην παρ 5)

-Σύναψη της συμβάσεως εργασίας-ακυρώσιμη και άκυρη σύμβαση (σελ. 311-325)

-Το είδος της εργασίας (σελ. 328-335)

-Ο τόπος παροχής της εργασίας (σελ. 341-348)

-Ο τρόπος εκτελέσεως της εργασίας (σελ. 357-362)

-Παράλειψη ανταγωνιστικών πράξεων κατά το μετά τη λύση της συμβάσεως χρονικό διάστημα (σελ. 371-377)

-Νόμιμο ωράριο εργασίας (σελ. 383-384)

-Εξαήμερη – Πενθήμερη εργασία ( σελ. 387-389)

-Συμβατικό ωράριο ( σελ. 396-397)

-Υπερεργασία-υπερωρίες (σελ. 401-413, 422-432, 443-450)

-Η αμοιβή εργασίας (σελ. 519-530, 533-535 (7), 535-538, 540-547, 549 (ΧΙ), 551-569)

-Αδεια αναψυχής (σελ. 569-579, 581-586, 593-607, 610-612)

-Υποχρεώσεις εργοδοτών (σελ. 622-651 και 652-672)

-Μεταβολή της συμβάσεως εργασίας (σελ. 673-698)

-Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη (σελ. 708-717)

-Τροποποιητική καταγγελία (σελ. 718-742)

-Μεταβίβαση επιχειρήσεως (σελ. 771-787)

-Υγεία (σελ. 788- 819 πλην VI)

-Λύση της συμβάσεως εργασίας (σελ. 826-829, 831-845, 847-858, 868-879, 880-881, 890-891, 893-913, 919-928, 931-932, 939-949)

-Ομαδικές απολύσεις (σελ. 953-965)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου