15 Απριλίου 2017

Προθεσμίες δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017.

Σύμφωνα με την από 5.4.2017 ανακοίνωση της Γραμματείας οι δηλώσεις μαθημάτων για το τρέχον εαρινό εξάμηνο 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 5.5.2017, μέσω της ιστοσελίδας  my- studies.uoa.gr. Μέχρι την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας,οι φοιτητές θα μπορούν να προβαίνουν σε τροποποίηση της δήλωσης τους.

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έως και το 7ο εξάμηνο φοίτησης μπορούν να δηλώσουν έως και 8 μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.

Οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως 14 μαθήματα χειμερινών και εαρινών εξαμήνων .

Οι φοιτητές που βρίσκονται από το 8ο εξάμηνο φοίτησης και πάνω,δικαιούνται να δηλώσουν 14 μαθήματα χειμερινών και εαρινών εξαμήνων διδασκαλίας.Οι φοιτητές από το 8ο έως και το 12ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν 8 το πολύ συγγράμματα (μόνο των αντίστοιχων εαρινών μαθημάτων,εξαιρουμένων αυτών προς αναβαθμολόγηση και αυτών για τα οποία έχουν παραλάβει σύγγραμμα.

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και έχει ισχύ μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα πραγματοποιούνται μέσω της σελίδας eudoxus.gr, από την Πέμπτη 16 Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 .

Η διανομή των συγγραμμάτων θα πραγματοποιείται από την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 μέχρι την Παρασκευή 19 Μαΐου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου