8 Μαρτίου 2017

Σημειώσεις για το μάθημα "Ασφαλιστικά μέτρα- Εκούσια Δικαιοδοσία- Ειδικές Διαδικασίες"

Του Ίωνα Τζίφρα


Η επιτομή είναι ενημερωμένη με τις αλλαγές του νέου Κώδικα ΠολΔ του 2016 και καλύπτει πλήρως για όλα τα σκέλη του μαθήματος. Για την εκούσια δικαιοδοσία παρατίθενται τα φυλλάδια του καθηγητή Γ. Ορφανίδη, τα οποία καλύπτουν όλες τις πιθανές ερωτήσεις στις εξετάσεις. Αν και η εξέταση γίνεται χωρίς κώδικα, η μελέτη του ΚΠολΔ στις αντίστοιχες διατάξεις είναι σημαντική γιατί έτσι κατανοεί όποιος διαβάζει την επιτομή, ποιες ρυθμίσεις είναι θετικό δίκαιο και ποιες είναι ερμηνεία του, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο εύκολο να θυμάται κανείς τις ρυθμίσεις που υπάρχουν ρητά.

Η επιτομή καλύπτει για άριστα (και 10) -ακόμη και χωρίς παρακολούθηση, εάν κάποιος δεν προλαβαίνει- και είναι απλά γραμμένη για να γίνεται κατανοητή. Δίνονται πολλές εξηγήσεις και παραδείγματα σκοπίμως και όλα σε 45 σελίδες. Καλή επιτυχία!

1) Επιτομή για ολόκληρο το μάθημα "Ασφαλιστικά Μέτρα- Εκούσια Δικαιοδοσία- Ειδικές Διαδικασίες"

2) Φυλλάδια του καθηγητή Γ. Ορφανίδη για το σκέλος της Εκούσιας Δικαιοδοσίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου