24 Απριλίου 2016

Προθεσμίες δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016

Σύμφωνα με την από 12/4/2016 ανακοίνωση της Γραμματείας:

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 15/04/2016 έως και τη Κυριακή 15/05/2016 μέσω της ιστοσελίδας my-studies.uoa.gr. Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φοιτητές μπορούν να προβαίνουν σε τροποποίηση της δήλωσής τους. 

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και έχει ισχύ μόνο για το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο υποβάλλεται.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων στο σύστημα Εύδοξος παρατάθηκαν έως και την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 ενώ η διανομή θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016Οι φοιτητές θα πρέπει...

...να δηλώσουν τα ίδια συγγράμματα με αυτά που δήλωσαν στην ιστοσελίδα της Σχολής και να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να τα παραλάβουν.

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έως και το 7ο εξάμηνο φοίτησης έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι και οκτώ (8) μαθήματα-συγγράμματα εαρινών εξαμήνων διδασκαλίας. Στα παραπάνω μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και αυτά προς αναβαθμολόγηση (υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αναβαθμολόγησης σε έξι (6) οποιαδήποτε μαθήματα από το 5ο εξάμηνο φοίτησης και άνω και δεν δικαιούνται συγγράμματα για τα μαθήματα αυτά).

Οι φοιτητές από το 8ο εξάμηνο φοίτησης και άνω έχουν δικαίωμα να δηλώσουν έως και δεκατέσσερα (14) μαθήματα, χειμερινών και εαρινών εξαμήνων διδασκαλίας. Στα παραπάνω μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και αυτά προς αναβαθμολόγηση (υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αναβαθμολόγησης σε έξι (6) οποιαδήποτε μαθήματα). Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο έως και το 12ο εξάμηνο φοίτησης έχουν δικαίωμα να δηλώσουν οκτώ (8) το πολύ συγγράμματα (μόνο των αντίστοιχων εαρινών μαθημάτων, εξαιρουμένων αυτών προς αναβαθμολόγηση και αυτών για τα οποία έχουν παραλάβει σύγγραμμα).

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων πρέπει αυτή να εκτυπωθεί υποχρεωτικά από όλους, προκειμένου να προσκομισθεί εάν ζητηθεί.


Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της δήλωσης θα βρείτε στο αντίστοιχο έγγραφο της Γραμματείας.

Σχετικά με τον τρόπο δήλωσης των διατομεακών μαθημάτων δείτε εδώ.

Τέλος, οδηγίες για το πώς μπορείτε να διαπιστώσετε ότι η δήλωσή σας έχει υποβληθεί σωστά μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ανάρτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου