15 Ιουλίου 2015

Επιτομή στο Γενικό Ποινικό Δίκαιο

Του Μάνου Γιακουμάκη

Η παρούσα επιτομή αποτελεί το αποτέλεσμα της προσπάθειας για την όσο κατά το δυνατόν πληρέστερη και λεπτομερειακή απόδοση της ύλης για τις ανάγκες του μαθήματος Γενικό Ποινικό Δίκαιο και Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου & Ποινικής Δικονομίας (σκέλος γενικού ποινικού δικαίου).

Για την εκπόνησή της χρησιμοποιήθηκαν κατά βάση τα τρία συγγράμματα του Ν. Ανδρουλάκη με τίτλο «Γενικό Ποινικό Δίκαιο» και σημειώσεις από τις παραδόσεις των μαθημάτων Γενικό Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό Ποινικό Δίκαιο και Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου, ενώ όπου κρίθηκε αναγκαίο παρατίθενται και οι αντικρουόμενες απόψεις από διαφορετικά συγγράμματα και επιβοηθητικά σχεδιαγράμματα. Η παρούσα επιτομή δεν περιλαμβάνει το κεφάλαιο των συρροών.


Για τυχόν ερωτήσεις, απορίες, επισήμανση σφαλμάτων και αναγκαίων τροποποιήσεων, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στο gi-manos@hotmail.com

Καλό διάβασμα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου