6 Ιουνίου 2015

Εξεταστέα ύλη στο Δίκαιο Ανταγωνισμού - Ιούνιος 2015

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας, η ύλη του μαθήματος επιλογής Δίκαιο Ανταγωνισμού για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου 2015 περιλαμβάνει τα εξής:

Από το συλλογικό έργο «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (επιμ. Δημ. Τζουγανάτος, 2013), σελίδες

12-31 (αντικείμενο προστασίας)

156-170 (Κανονισμός 1/2003)

206-229 (συμπράξεις)

249-258 (απαγορεύσεις κατ΄αντικείμενο/ κατ΄αποτέλεσμα)

264-269 (κανόνας λογικής)

270-309 (συμφωνίες ήσσονος σημασίας και κατάλογος συμπεριφορών)

316-333 (εξαιρέσεις)

415-433 (κάθετες συμπράξεις)

497-518 (έννοια δεσπόζουσας θέσης)

593-619 (tying- bundling)

655-663 (επιθετική τιμολόγηση)

667-681 (εκπτώσεις)

753-761 (συγκεντρώσεις επιχειρήσεων- δικαιοδοσία- έννοια ελέγχου)

783-790 (ουσιαστική αξιολόγηση συγκεντρώσεων)

Επισημαίνεται ακόμα ότι οι φοιτητές έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να συμβουλευθούν την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος όπου έχουν αναρτηθεί τα διαγράμματα των παραδόσεων του μαθήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου