6 Ιουνίου 2015

Εξεταστέα Ύλη στο Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (Σεπτέμβριος 2015)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας, η εξεταστέα ύλη στο «Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών» για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2015 και Σεπτεμβρίου 2015 περιλαμβάνει τα εξής:

Χ. Παμπούκης, «Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών», Νομική Βιβλιοθήκη 2010:

σελ. 1-69: Γενική Εισαγωγή
σελ. 75-99: Τα Νομικά Πρόσωπα (Ιδιωτικά Πρόσωπα) - Εφαρμοστέο Δίκαιο
σελ. 159-191: Πτωχευτικό Διεθνές Δίκαιο
σελ. 223-274: Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές: Ρώμη Ι & ΙΙ
σελ. 1240-1313: Διεθνής Διαιτησία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου