20 Φεβρουαρίου 2015

Αλλαγές σχετικά με την προσωρινή απασχόληση από το ν.4052/2012

Της Κατερίνας Κοντογιάννη

Επειδή απ' ό,τι καταλαβαίνω ενδιαφέρονται πολλοί για το Δίκαιο Εκμεταλλεύσεως και τόσο το βιβλίο όσο και οι σημειώσεις για την προσωρινή απασχόληση αναφέρονται στο ν.2956/2001 ο οποίος έχει αντικατασταθεί με τον ν.4052/2012, συγκεντρώνω εδώ τις αλλαγές σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο:
 
1. Η επιχείρηση (και όχι εταιρία) προσωρινής απασχόλησης συστήνεται πια με...

...απλή αναγγελία της έναρξής της στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας η οποία συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση συνδρομής των νόμιμων προυποθέσεων σύστασης και λειτουργίας της. Ασκείται ελεύθερα μετά την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία, εκτός εάν εντός του τριμήνου ο προιστάμενος της διεύθυνσης απασχόλησης του Υπ.Εργασίας απαγορεύσει την άσκησή της λόγω έλλειψης νόμιμων προυποθέσεων ή μη συνδρομής τους με βάση τα στοιχεία, οπότε μπορεί κατά της απόφασης να ασκηθεί διοικητική προσφυγή εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της (αρ. 123).
 

2. Κατά το άρθρο 122 στις εξαιρέσεις της αποκλειστικότητας της δραστηριότητας των ΕΠΑ προστίθεται τρίτη περίπτωση κατά την οποία επιτρέπεται να ασκούν συμβουλευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό.
 
3. Καταργείται ο εξαιρετικός χαρακτήρας της προσφυγής σε προσωρινή απασχόληση.
 
4. Η μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου που αναφέρεται στη σελ. 209 του βιβλίου συντελείται με την πάροδο 23 και όχι 45 ημερολογιακών ημερών.(αρ.117 παρ.4α)
 
5. Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορούν να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στο νομοθετικώς καθοριζόμενο νόμιμο κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας(αρ.124 παρ.1)
 
Ελπίζω να μη μου ξέφυγε κάτι! Καλή επιτυχία σε όλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου