9 Φεβρουαρίου 2013

Κοινωνιολογία του Δικαίου

Του Ηλία Καφφέ 
Αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η σχέση του δικαίου με την επιστήμη της κοινωνιολογίας. Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων αναφέρονται οι σημαντικότερες θεωρητικές υποθέσεις όπως ο νομικός πλουραλισμός, ο κοινωνικός προσδιορισμός του δικαίου και η εξέλιξή του (φαινόμενα κρίσης,εξελικτικά μοντέλα και κριτική) και τα μεγάλα θεωρητικά (και πρακτικά) προβλήματα που αντιμετωπίζει το δίκαιο,(πχ η ουσιαστική εφαρμογή του σήμερα). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η διδάσκουσα σε αυτό το μάθημα μας ενδιαφέρει το law in action ,τι εν τέλει εφαρμόζεται, πόσο άραγε αποτελεσματική είναι η δικαιοσύνη και συνολικά η έννομη τάξη. Αναφέρονται οι σημαντικότεροι μέθοδοι έρευνας που χρησιμοποιεί η κοινωνιολογία του δικαίου ( ιστορικοσυγκριτική έρευνα, συμμετοχική παρατήρηση, έρευνα με ερωτηματολόγιο, έρευνα με νομικά τεκμήρια και άλλες). Το συγκεκριμένο μάθημα προσφέρει μια κριτική προσέγγιση του δικαίου. Γίνεται διάλογος μέσα στο μάθημα με τη διδάσκουσα. Τα μαθήματα ειναι δυο φορές τη βδομάδα. Συνήθως στο ένα γίνεται η παράδοση και στο άλλο γίνεται σεμινάριο με παρουσιάσεις εργασιών μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών. Δίνονται εργασίες που είναι προαιρετικές, συνήθως με ενα γενικό θέμα που εμπεριέχει επιλογές.(πχ το παιδί ως αντικέιμενο κοινωνικής φροντίδας με επιλογές όπως ενδοσχολική βια, ο ρόλος του Συνήγορου του παιδιού στην Ελλάδα, ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες και άλλα) Μάλιστα κάποια θέματα πιάνουν όλους σχεδόν τους κλάδους του δικαίου όπως διεθνές,ευρωπαϊκό, διοικητικό, αστικό, ποινικό, δίκαιο αλλοδαπών. Επίσης, είναι δυνατόν να προτείνετε και εσείς ενα συγκεκριμένο θέμα σε σχέση με τη θεματική. Όποιοι κάνουν εργασία έχουν δικαίωμα προφορικής (και άρα επομένως ευνοϊκότερης) εξέτασης. Το βιβλίο είναι περίπου 240 σελίδες στο μέγεθος της Εισαγωγής της Επιστήμης του Δικαίου. Η κυρία Ρεθυμιωτάκη που το διδάσκει προσπαθεί να το κάνει όσο το δυνατόν πιό ενδιαφέρον το μάθημα κάνοντας διάλογο με τους φοιτητές.  Όσον αφορά τους βαθμούς φυσιολογικά πράγματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου