3 Μαρτίου 2015

Πρόταση για Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής


Της Ιωάννας Σκόρδα

Γνώμονας της πρότασης των παρακάτω μαθημάτων - στα περισσότερα - είναι η μη δυνατότητα παρακολούθησης, ο περιορισμένος χρόνος που θα χρειαστεί να αφιερωθεί ώστε να υπάρξει εγγυημένη επιτυχία στις εξετάσεις και, υπό προϋποθέσεις, η πραγμάτωση αξίωσης καλής βαθμολογίας.


• Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου 

1) Γενική Πολιτειολογία
2) Μεθοδολογία του ∆ικαίου
3) Κοινωνιολογία του ∆ικαίου
4) Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών (και ενότητας ∆ημοσίου ∆ικαίου)
5) Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο
6) Ρωμαϊκό ∆ίκαιο

- Κοινωνιολογία δικαίου 
(Σύγγραμμα Θ.Παπαχρίστου  - Κοινωνιολογία του  Δικαίου, Ύλη: όλο το βιβλίο)
Μικρό σύγγραμμα, ευκολοδιάβαστο, δεν απαιτείται παρακολούθηση. Για τους δε ενδιαφερόμενους καλής...

 ...βαθμολογίας, είναι εφικτή με ολιγοήμερο διάβασμα! Συνίσταται δε και σε φοιτητές 1ου-2ου έτους.

- Εκκλησιαστικό Δίκαιο
(Σύγγραμμα  Ι.Κονιδάρη -  Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, Ύλη (ακαδ.έτος 2014-2015) σελ.23-262)
Οι γνώμες διίστανται για το αν απαιτείται παρακολούθηση ή όχι. Ωστόσο και χωρίς παρακολούθηση το μάθημα μπορεί με δοθεί και να επιτευχθεί και καλή βαθμολογία.


• Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου (2 μαθήματα)

1) Ναυτικό ∆ίκαιο
2) Πτωχευτικό ∆ίκαιο
3) Ασφαλιστικό ∆ίκαιο
4) Πνευματική Ιδιοκτησία
5) ∆ίκαιο Εκμεταλλεύσεως
6) ∆ίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων
7) ∆ίκαιο Περιβάλλοντος (και ενότητας ∆ημοσίου ∆ικαίου)
8) Ασφαλιστικά Μέτρα-Εκούσια ∆ικαιοδοσία-Ειδικές ∆ιαδικασίες

- Δίκαιο Εκμεταλλεύσεως
(Ύλη: απαρτίζεται από κεφάλαια του Ατομικού & Συλλογικού εργατικού)
Εύκολο μάθημα, με  μικρή ύλη, μπορεί να συνδυαστεί όταν δίνονται τα επιμέρους μαθήματα εργατικού δικαίου.

- Πνευματική Ιδιοκτησία
(Σύγγραμμα Δ.Καλλινίκου – Πνευματική Ιδιοκτησία & συγγενικά δικαιώματα. Ύλη: Συνήθως όλο το βιβλίο εντός με εξαίρεση το κοινοτικό κεκτημένο)
Μάθημα το οποίο δεν απαιτεί παρακολούθηση, μπαίνουν αρκετά καλοί βαθμοί αλλά προϋποθέτει κάποιες μέρες διαβάσματος για καλή βαθμολογία λόγω της θεωρητικής ανάλυσης και του μεγέθους της ύλης. (κατά προσέγγιση μια βδομάδα)

- Πτωχευτικό Δίκαιο
(Σύγγραμμα Ε.Περάκης – Πτωχευτικό Δίκαιο)
Προτείνεται σε όσους τρέφουν αδυναμία στα μαθήματα του εμπορικού τομέα. Για μάθημα επιλογής απαιτεί να αφιερωθεί σχετικά αρκετός χρόνος. Ενδιαφέρον μάθημα και χρήσιμο. Δεν θέλει παρακολούθηση, ωστόσο βοηθάει πολύ.

- Ναυτικό Δίκαιο
Το πιο ίσως απαιτητικό του τομέα από επιλογής. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η παρακολούθηση. Η ύλη αποτελείται από τις εργασίες των φοιτητών.

- Ασφαλιστικά Μέτρα-Εκούσια ∆ικαιοδοσία-Ειδικές ∆ιαδικασίες
Χρήσιμο μάθημα, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ παρακολούθηση, προϋποθέτει καλές γνώσης πολιτικής δικονομίας και αντίστοιχα συμπάθεια προς το μάθημα!


• Τομέας Δημοσίου Δικαίου

1) Φορολογικό ∆ίκαιο
2) Κοινοβουλευτικό ∆ίκαιο
3) Ειδικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο
4) ∆ίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας
5) Χωροταξικό και Πολεοδομικό ∆ίκαιο
6) Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία
7) Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών
8) ∆ίκαιο Περιβάλλοντος

- Φορολογικό Δίκαιο
(Ύλη: Διαφάνειες των παραδόσεων)
Ενδείκνυται και για παρακολούθηση (δεν απαιτείται ωστόσο)  καθώς ο διδάσκων Α. Τσουρουφλής κάνει το μάθημα ενδιαφέρον. Μικρή ύλη, καλοί βαθμοί.

- Κοινοβουλευτικό Δίκαιο
Μπορεί να δηλωθεί ακόμα και από πρωτοετείς! Σαν επιλογή αξίζει καθώς έχει περιορισμένη ύλη η οποία είναι οι σημειώσεις των παραδόσεων. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ή εύρεσης σημειώσεων υπάρχει σχετική αντιστοιχία σε ύλη συγγράμματος Συνταγματικού. (έως τουλάχιστον στο ακαδ. έτος 2013-2014)

- Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο
(Σύγγραμμα : Ζ.Παπαϊωάννου – Αστυνομικό Δίκαιο. Ύλη: Συγκεκριμένες σελίδες που δεν υπερβαίνουν στις 250-300)
Υπάρχει η δυνατότητα απαλλακτικής εργασίας, αλλά και χωρίς είναι ένα μάθημα που δεν χρειάζεται παρακολούθηση, ούτε αντίστοιχα χρόνος για να υπάρξει αξίωση για καλή βαθμολογία .


• Τομέας  Ποινικού Δικαίου

1) Εγκληματολογία
2) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
3) Ποινική Καταστολή-Σωφρονιστική
4) ∆ίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας
5) ∆ικαστική Ψυχολογία Ψυχιατρική
6) ∆ιεθνές Ποινικό ∆ίκαιο (και ενότητας ∆ιεθνών Σπουδών)

- Εγκληματολογία
(Σύγγραμμα : Κ.Σπινέλλη  - Εγκληματολογία, Ύλη: συγκεκριμένες σελίδες)
Μάθημα που δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις παρά μόνο υπομονή καθώς είναι αρκετά θεωρητικό. Ωστόσο, για την δυσκολία του τομέα ή τους μη λάτρεις, είναι η πιο βολική επιλογή. Δίνονται εργασίες, ωστόσο δεν πρόκειται για προϋπόθεση ώστε το μάθημα να εξεταστεί επιτυχώς και μάλιστα με καλή βαθμολογία.

- Ποινική Καταστολή – Σωφρονιστική
(Σύγγραμμα : Ν.Κουράκης – Ποινική Καταστολή, Ύλη : Συγκεκριμένες σελίδες & κάποια άρθρα από νόμους)
Μάθημα με ύλη περίπου 300σελ., ενδιαφέρον χωρίς να κουράζει. Δεν απαιτείται παρακολούθηση.

- Δικαστική Ψυχολογία - Ψυχιατρική
(Σύγγραμμα: Λ.Κοτσαλής – Δικαστική Ψυχολογία & Ψυχιατρική, Ύλη: όλο εντός)
Θεωρητικό μάθημα, όχι όσο η εγκληματολογία ωστόσο! Δεν θέλει παρακολούθηση, έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον, βαθμολογείται «γενναιόδωρα».

- Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας
(Σύγγραμμα: Ν.Κουράκης – Τα οικονομικά εγκλήματα ( α+β τόμος), Ύλη: απαρτίζεται και από τους δύο τόμους αλλά είναι συγκεκριμένες, περίπου 300, σελίδες)
Προαπαιτεί γνώσεις ειδικού ποινικού. Όχι απαραίτητη η παρακολούθηση αν και είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Για τους λάτρεις του ποινικού αποτελεί κάλλιστη επιλογή!

- Διεθνές Ποινικό Δίκαιο 
(Σύγγραμμα :  Α.Γιόκαρης/Φ.Παζαρτζή  - Εθνική και Διεθνής ποινική καταστολή των διεθνών εγκλημάτων  + Χ. Μυλωνόπουλος - Διεθνές Ποινικό Δίκαιο)
Πρόκειται για διατομεακό μάθημα (και διεθνούς), η παρακολούθηση του - από προσωπική εμπειρία - είναι βαρετή αλλά αρκετά χρήσιμη έως να καθοριστεί η ύλη!


• Τομέας Διεθνούς Δικαίου

1) ∆ιεθνείς Οργανισμοί
2) ∆ίκαιο ∆ιεθνών Συναλλαγών
3) Οικονομικό ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4) ∆ιεθνής Προστασία Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων
5) ∆ιεθνές Ποινικό ∆ίκαιο

- Διεθνείς Οργανισμοί
(Σύγγραμμα: Α.Μπρεδήμας – Διεθνείς Οργανισμοί )
Η πιο εύκολη λύση για όποιον δεν τρέφει συμπάθεια στον τομέα. Παλιό σύγγραμμα, δυσανάγνωστο ΑΛΛΑ δεν θέλει παρακολούθηση και με υπομονή διαβάσματος το μάθημα φεύγει… Με δυνατότητες καλής βαθμολογίας.

- Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Τα συν του μαθήματος: Έχει ενδιαφέρον, έχει φυσιολογικό μέγεθος ύλης, μπαίνουν καλοί βαθμοί.
Τα πλην: Απαιτεί παρακολούθηση ή τουλάχιστον καλές σημειώσεις από πρόθυμο συμφοιτητή που είναι πρόθυμος να τις μοιραστεί! 
Η ύλη είναι ό,τι διδάσκεται (δεν ανταποκρίνονται τα διανεμόμενα συγγράμματα) συν κάποιες αποφάσεις που αναρτά η διδάσκουσα!

2 σχόλια:

  1. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΗ ΓΙΑ Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο ΕΚΛΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
    ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Γενική Πολιτειολογία Δίκαιο Συνεταιρισμών Αθλητικό Δίκαιο ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΗ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΟ ΕΚΤΙΜΟΥΣΑΜΕ ΠΟΛΥ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ


    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή