5 Φεβρουαρίου 2015

Εξεταστέα Ύλη στο Οικονομικό Δίκαιο της Ε.Ε. (Φεβρουάριος 2015)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας σχετικά με τις εξετάσεις του μαθήματος "Οικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" για την περίοδο Φεβρουαρίου 2015, η εξεταστέα ύλη στο μάθημα είναι η εξής:

Β. Χριστιανός, Μ. Κουσκουνά, Ρ.-Ε. Παπαδοπούλου, Μ.Περάκης, «Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη νομολογία», Εκδ. Σάκκουλα, 2011: σελ. 185 – 484

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου