7 Ιουλίου 2013

Τα *SOS* κομμάτια της εξεταστέας ύλης στη Δικαστική Ψυχολογία και Ψυχιατρική

Της Κατερίνα Σιμάτη 

Ι) Από ψυχολογία: 

Τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοπιστία της κατάθεσης του μαρτύρα και ιδίως:
 • κίνητρα ψευδών καταθέσεων σελ. 339, 
 • η εκ προθέσεως ψεύδης κατάθεση σελ. 337, 
 • πραγματογνώμονας και δικαστής σελ. 311, 
 • διατάραξη της συνείδησης σελ. 295  πολύ σημαντικό και σελ 293 πολύ ΣOΣ, 
 • σελ 282 και 283 πολύ σημαντικά επίσης

ΙΙ) Από ψυχιατρική: 
 • ακούσιο εγκλεισμό, 
 • actio libera in causa,
 • δικονομική αρχή in dubio pro reo, 
 • έγκλημα σε κατάσταση μέθης (193 ΠΚ), το οποίο είναι πολύ ΣΟΣ,
 • δυνητική ή υποχρεωτική η μείωση της ποινής σε περίπτωση ελαττωμένης ικανότητας για καταλογισμό, 
 • έννομες συνέπειες σε ανικανότητα και ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό,
 • συνεργασία δικαστή και πραγματογνώμονα (επίσης πολύ-πολύ ΣΟΣ), 
 • και τέλος ΥΠΕΡΣΟΣΑΡΑ τα άρθρα 34 κ 36 ΠΚ με καλή ανάλυση εννοιών όπως νοσηρός διατάραξη συνειδήσεως + κωφαλαλία του 33 ΠΚ. 

Αυτά! Good luck!

Υ.Γ. Απαγορεύεται η χρήση κώδικα στις εξετάσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου