9 Ιουλίου 2013

Διαφορές Υφαλοκρηπίδας από Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη

Της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαρίας Γαβουνέλη

Ι. Υφαλοκρηπίδα: 

1) Δικαίωμα ipso facto και ab initio (τα κράτη το έχουν από τη γένεση τους χωρίς να χρειάζεται κάποια συστατική πράξη για να την κηρύξουν)

2) Το κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων (μεταλλεύματα, μη ζώντες οργανισμοί πχ. πετρέλαιο, καθιστικά)

3) Τα κυριαρχικά δικαιώματα καταλαμβάνουν μόνο το βυθό και το υπέδαφος

4) Τα κυριαρχικά δικαιώματα του κράτους στην...


...υφαλοκρηπίδα του είναι και αποκλειστικά, δηλαδή αν δε τα ασκήσει δεν μπορεί να παρέμβει κανένα τρίτο κράτος και να τα ασκήσει αυτό

ΙΙ. Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ):

1) Για την ΑΟΖ ισχύει "ειδικό νομικό καθεστώς", δηλαδή κάθε κράτος πρέπει να την κηρύξει αλλιώς δεν την έχει

2) Τα κυριαρχικά δικαιώματα του κράτους στην ΑΟΖ είναι ευρύτερα, περιλαμβάνουν έρευνα, εκμετάλλευση, διαχείριση και διατήρηση ζώντων και μη ζώντων οργανισμών και δραστηριότητες σχετικά με την ενέργεια καθώς και ορισμένες δικαιοδοσίες πχ. επιστημονική έρευνα, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, εγκατάσταση τεχνητών νήσων

3) Τα κυριαρχικά δικαιώματα της ΑΟΖ καταλαμβάνουν βυθό, υπέδαφος ΚΑΙ ύδατα

4) Τα κυριαρχικά δικαιώματα της ΑΟΖ είναι κατ' αρχήν μόνον αποκλειστικά.

Εξαίρεση:

α) το πλεόνασμα των ζώντων πόρων ανήκει στα περίκλειστα κράτη, δηλαδή όσα ψάρια μου περισσέψουν (και αν) τα δίνω σε κράτος που δεν έχει θάλασσα, και

β) στα ύδατα αναγνωρίζω δικαιωμα ελεύθερης ναυσιπλοΐας (στα 188 ν.μ. δηλαδή που δεν ανήκουν στην αιγιαλίτιδα ζώνη). Σ' αυτές τις περιπτώσεις το παράκτιο κράτος έχει δικαίωμα προτεραιότητας και όχι αποκλειστικότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου