6 Ιουλίου 2013

21 Επιλεγμένες Ερωτήσεις στην Πνευματική Ιδιοκτησία με τις Απαντήσεις τους

Της Χρύσας Αντωνίου

Στην παρούσα ανάρτηση μπορείτε να βρείτε 21 επιλεγμένες ερωτήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας , οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο εξεταστικό ενδιαφέρον. Όλες τους έχουν υποβληθεί στο παρελθόν ως ζητήματα εξετάσεων.

1. Η έννοια της εύλογης αμοιβής στο δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων. 
2. Το τεκμήριο του δημιουργού. 
3. Το sui generis δικαίωμα του κατασκευαστή βάσεων δεδομένων. 
4. Η προσβολή του δικαιώματος της Πνευματκής Ιδιοκτησίας και οι...
...αστικές κυρώσεις.
5. Το δικαίωμα δημόσιου δανεισμού. 
6. Σχέση Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. 
7. Διάρκεια προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 
8. Εξουσία αναγνώρισης πατρότητας. 
9. Το δικαίωμα αναπαραγωγής. 
10. Ο έγγραφος τύπος. 
11. Το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή ως προστατευόμενο έργο λόγου. 
12. Ποια στοιχεία προστατεύονται στο έργο; 
13. Εξουσία προσπέλασης. 
14. Δημοσιοποίηση έργου ως περιουσιακό δικαίωμα. 
15. Το υποκείμενο προστασίας των οπτικοακουστικών έργων. 
16. Η επίδραση των τεχνολογικών εξελίξεων στην Πνευματική Ιδιοκτησία. 
17. Παράγωγα έργα και συλλογές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων. 
18. Βασικά στοιχεία του έργου (πρωτοτυπία και μορφή). 
19. Ο μερισμός των εξουσιών και οι ερμηνευτικοί κανόνες στη Πνευματική Ιδιοκτησία. 
20. Έργα μισθωτών, συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα. 
21. Η Συνθήκη για την Πνευματική Ιδιοκτησία - WIPO Copyright Treaty
**************** 
Της Αφροδίτης Ταβουλάρη

Λοιπόν! Για όποιους δίνoυν Πνευματική Ιδιοκτησία: αυτές εδώ, αποτελούν προσωπικές σημειώσεις, με την μορφή απαντήσεων στις ερωτήσεις που βρίσκονται παραπάνω. Μονάχα με το διάβασμα των συγκεκριμένων, περνάτε άνετα, το λέω εκ πείρας. Η σειρά των απαντήσεων ακολουθεί τη σειρά του βιβλίου (οπότε είναι και νοητικά καλύτερο να αναγιγνώσκονται έτσι), συνεπώς, θα σας πρότεινα, διαβαζοντας τες, να έχετε δίπλα σας και τις ερωτήσεις. Τέλος, επάνω από κάθε απάντηση, αναγράφω σε ποια ερώτηση αφορά η κάθε μία από αυτές! Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου