22 Ιουνίου 2013

Σημειώσεις Εφαρμογών Δημοσίου (Κλιμάκιο Γεραπετρίτη-Κονδύλη)

Της Χλόης Ιορδανίδου

- Σημειώσεις Παραδόσεων του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεραπετρίτη

- Σημειώσεις Παραδόσεων του Λέκτoρος κ. Κονδύλη

- Ειδική και ορισμένη εξουσιοδότηση 43 παρ. 2 Σ - αγαπημένο θέμα του Λέκτορος κ. Κονδύλη

- Συνοπτικές σημειώσεις στο σύγγραμμα Συνταγματικού Δικαίου του Παντελή (όπως απαιτείται για τη σύνθεση Δημοσίου χωρίς την Ιστορία)

-  Σημειώσεις Διοικητικής Δικονομίας - χρήσιμες για τη Σύνθεση

- Η Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Μια μικρή διόρθωση από την Παλμύρα Χ.
"μια μικρή διόρθωση εκεί που γράφεις για τον 3886 και για τις συνέπειες της προσωρινής διαταγής:
η διαταγή εκδίδεται μετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής η και αυτεπαγγέλτως και λαμβάνονται με αυτήν μέτρα όπως η ΑΡΣΗ της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης, η οποία( απαγόρευση σύναψης ) έχει επέλθει αυτόματα λόγω της προθεσμίας η της άσκησης των ασφαλιστικών. Λόγος για την άρση είναι το προδήλως απαράδεκτο η αβάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών. δηλαδή η προσωρινή διαταγή λειτουργεί εδώ ανάποδα από ότι στην αίτηση αναστολής και αναφέρεται στην άρση του ανασταλτικού αποτελέσματος κ όχι στη χορήγηση Αυτού (όπως γίνεται με την προσωρινή διαταγή στην αίτηση αναστολής )"

1 σχόλιο: