25 Μαΐου 2013

Ελληνογαλλική Ημερίδα στη μνήμη του Καθηγητή Jacques Phytillis με θέμα: "Φιλία και Δίκαιο", τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει ελληνογαλλική ημερίδα, αφιερωμένη στη μνήμη του Καθηγητή Jacques Phytillis με θέμα:


«Φιλία καί δίκαιο»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Ἰουνίου 2013 στο Μουσεῖο Ἱστορίας του Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Παλαιό Πανεπιστήμιο), Θόλου 5, Πλάκα.

Πρόγραμμα...


Πρωί:

Συντονισμός: É. Bournazel (Παν/μιο Paris Panthéon-Assas)

11 π.μ. Ἔναρξη - Καλωσόρισμα: Ἀ. Χέλμης, Μ. Μαροπούλου (Παν/μιο Ἀθηνῶν)

11:15 π.μ. M. Alhau (ποιητής), Une poésie nécessaire à notre temps ou Jacques Phytilis poète

11:45 π.μ. X. Perrot (Παν/μιο τῆς Limoges), Jacques Phytilis ou un art de l'enseignement

12:15 μ.μ. O. de Frouville (Παν/μιο Paris Panthéon-Assas), Le sentiment cosmopolitique

12:45 μ.μ. G. Courtois (Παν/μιο τοῦ Artois), L’amitié et la dialectique de l’humanisme, libre
parcours avec Peter Sloterdijk

1:30 μ.μ. Γεῦμα


Ἀπόγευμα:

Συντονισμός: P. Flandin-Bléty (Παν/μιο τῆς Limoges)

6 μ.μ. Κ. Παπαγεωργίου (Παν/μιο Ἀθηνῶν), Aristotelian friendship and contemporary
politics

6:30 μ.μ. P. Texier (Παν/μιο τῆς Limoges), Que sont mes amis devenus? Amis et amis charnels
dans la France médiévale

7 μ.μ. Θ. Κ. Παπαχρίστου (Παν/μιο Ἀθηνῶν), Φιλία versus συγγένειας


Βράδυ:

Συντονισμός: F. Pont-Bournez (Παν/μιο Paris Ouest Nanterre La Défense)

7:30 μ.μ. H. Labrusse (ποιητής), Dans l’écart de la proximité, les paradoxes de Jacques Phytilis

8:15 μ.μ. Ἀ. Χέλμης (Παν/μιο Ἀθηνῶν), Παρουσίαση καί ἐπίδοση στήν οἰκογένεια
Phytilis τοῦ Τιμητικοῦ Τόμου: Vertiges du droit. Mélanges franco-helléniques à la
mémoire de Jacques Phytilis (ἐκδ. L'Harmattan, Παρίσι 2011)

8:45 μ.μ. Καταληκτικοί χαιρετισμοί: Μ. Τσινισιζέλης (Κοσμήτορας Σχολῆς Ν.Ο.Π.Ε.
Παν/μίου Ἀθηνῶν), Θ. Φορτσάκης (Πρόεδρος Νομικῆς Σχολῆς Παν/μίου
Ἀθηνῶν),

9 μ.μ. Θέαμα πάνω σέ κείμενα τοῦ Jacques Phytilis (θεατρικό ἐργαστήρι «Panta Théâtre»
τῆς Caen· σκηνοθεσία Françoise καί Eudes Labrusse)

10:30 μ.μ. Δεξίωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου