28 Απριλίου 2013

Δίκαιο και Λογοτεχνία

Της Αλεζίνης Λόξα

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε το πρώτο μάθημα του σεμιναρίου του τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου με θέμα "Δίκαιο και Λογοτεχνία". Το σεμινάριο αυτό θα διενεργείται για το εαρινό εξάμηνο 2013 κάθε Τετάρτη και ώρα 19:00-21:00 στην αίθουσα φωτοτυπικού μηχανήματος, στο 2ο όροφο του κτηρίου της Ιπποκράτους 33 από την κ. Μ.Μαροπούλου.

Το εν λόγω σεμινάριο αναγνωρίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής. Δεν υφίσταται γραπτή εξέταση, αντίθετα οι φοιτητές καλούνται να πραγματοποιήσουν...

...μια παρουσίαση και μια γραπτή εισήγηση πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα και βάσει αυτών βαθμολογούνται. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η παρακολούθηση του μαθήματος, καθώς αν κάποιος υπερβεί το όριο των 2 απουσιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θεωρείται ότι έχει αποτύχει στο μάθημα.

Ήδη την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε δήλωση συμμετοχής στο μάθημα από τους παρευρισκομένους. Οριστική προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής ορίστηκε η Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013.

Στην πορεία του σεμιναρίου,θα διεξαχθούν 4 συνεδρίες από τη διδάσκουσα και έπειτα θα ξεκινήσουν οι ατομικές παρουσιάσεις.Τα θέματα των εργασιών που θα μοιραστούν θα περιστρέφονται γύρω από τις εξής θεματικές:
  • Το Δίκαιο στη Λογοτεχνία. Ενδεχομένως όσοι επιλέξουν εργασία από αυτήν την κατηγορία θα κληθούν να ασκήσουν μια μορφή κριτικής σε λογοτεχνικά έργα που περιέχουν κάποια νομική θεματική.
  • Η εφαρμογή των αρχών και των τεχνικών της λογοτεχνικής ερμηνείας και λογικής για την πληρέστερη κατανόηση της κοινωνικής σκέψης και αντίδρασης προς το δίκαιο.
  • Η Λογοτεχνία ως Δίκαιο. Στη συγκεκριμένη κατηγορία υπάγονται 2 υποενότητες:

    -Η θεωρία που αναγνωρίζει στη λογοτεχνία όχι μόνο το λογοτέχνημα, αλλά ένα θεσμικό καθεστώς με ιεραρχικές σχέσεις και συγκεκριμένους κανόνες. Σε αυτήν την ενότητα, ίσως οι φοιτητές κληθούν να συγκρίνουν την αφηγηματική φόρμα που διέπει ένα κείμενο με την αντίστοιχη που παρατηρείται σε ένα δικόγραφο ή σε μια κατάθεση.

    -Η παρέμβαση του δικαίου στη λογοτεχνική δημιουργία υπό τη μορφή καταναγκασμού.Εδώ υπάγονται και οι δίκες που έχουν ως προβληματική την ελευθερία του λόγου.
Παρ' όλο που στο πρόγραμμα σπουδών το μάθημα εμφανίζεται να υπάγεται στο Η' εξάμηνο σπουδών, η ευγενέστατη διδάσκουσα ανέφερε ότι μοναδικός περιορισμός συμμετοχής είναι η αγάπη για τη Λογοτεχνία. Επίσης, έδωσε τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε φοιτητή ενδιαφέρεται, να προτείνει ο ίδιος ένα λογοτεχνικό έργο, που να έχει βέβαια κάποια συνάφεια με το δίκαιο, ακόμα και αν δεν ανήκει στη βιβλιογραφία που αυτή θα υποδείξει.

Αν ανήκετε στους λάτρεις της λογοτεχνικής δημιουργίας, μη χάσετε την ευκαιρία να συνδυάσετε αυτό σας το πάθος με τη νομική επιστήμη!

1 σχόλιο: