27 Απριλίου 2013

Υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014


Σε αυτήν την ανάρτηση επιχειρείται μια συγκέντρωση των Υποτροφιών που παρέχονται από διάφορα Ιδρύματα και Κληροδοτήματα, οι οποίες χορηγούνται χωρίς διαγωνισμό, αλλά με επιλογή και των οποίων δεν έχει παρέλθει ακόμα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Υποτροφίες κληροδοτήματος "Αφων Ζώσιμα": Πρόκειται για τη χορήγηση 4 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε άτομα με καταγωγή από την Ήπειρο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η Παρασκευή 17 Μαΐου 2013. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποσό της υποτροφίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και...

...τον τόπο κατάθεσής τους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υποτροφίες κληροδοτήματος "Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη": Πρόκειται για τη χορήγηση 5 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε άτομα με καταγωγή από την Πελοπόννησο(εδώ λάβετε υπόψην το γεγονός ότι προτιμώνται απόφοιτοι Κτηνιατρικών και Γεωπονικών σχολών, οπότε οι πιθανότητες των αποφοίτων Νομικής διαφαίνονται χαμηλές). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η Τρίτη 14 Μαΐου 2013. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποσό της υποτροφίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τον τόπο κατάθεσής τους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υποτροφίες από το "Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης": Πρόκειται για τη χορήγηση 10 υποτροφιών που αφορούν τους φοιτητές όλων των εξαμήνων αλλά και όλων των θεματικών πεδίων. Κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων θα είναι: α) η βαθμολογία αποφοίτησης από το Λύκειο, β) η βαθμολογία εισαγωγής στη Σχολή γ) η επίδοση στα μαθήματα της Σχολής, δ) η γνώση ξένης γλώσσας, ε) οικονομική αδυναμία. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 12η Ιουνίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποσό της υποτροφίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τον τόπο κατάθεσής τους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου