8 Μαρτίου 2013

Θέματα και μέθοδος εκπόνησης εργασιών στο μάθημα της "Ποινικής και Εγκληματολογικής Προσέγγισης του Φύλου"

Στους συνδέσμους που ακολουθούν γίνεται παραπομπή στις διαδοχικές ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τμήματος σχετικά με τις εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος ελεύθερης επιλογής Δ' Εξαμήνου "Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου στο Πλαίσιο του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου" και ειδικότερα: 
Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις για τα θέματα των εργασιών θα γίνονται στην ώρα διδασκαλίας του μαθήματος και κατά την ώρα ακρόασης της διδάσκουσας κάθε Τετάρτη 14:00-15:00 στο γραφείο του καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη, Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, ενώ οι εργασίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί έως την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου